Transmuraal Vrouwen Dagcentrum

Bent u zwanger en heeft u last van hoge bloeddruk? Had u voor de zwangerschap al problemen met de bloeddruk of komen in uw naaste familie hartaandoeningen, suikerziekte, overgewicht, bepaalde auto-immuun ziekten of zwangerschapsvergiftiging voor? Of heeft u een eerdere zwangerschap gehad die bemoeilijkt werd door zwangerschapsvergiftiging, groeivertraging, vroeggeboorte of moederkoekloslating? Al deze problemen kunnen de vaten vroegtijdig ziek maken.

Het Transmuraal Vrouwen Dagcentrum biedt zorg aan vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap, met extra aandacht voor hart en vaten. Afwijkingen in de bloedsomloop, bloedstolling of stofwisseling kunnen namelijk leiden tot hart- en vaatproblemen en gevolgen hebben voor zwanger worden, gezond zwanger blijven en gezond ouder worden. Preventie is het uitgangsprincipe.

Ons doel is de zorg voor vrouwen met deze problemen beter te maken en zo goed mogelijk te organiseren. Om uw persoonlijke risico’s op hart- en vaataandoeningen te bepalen zijn verschillende onderzoeken nodig. Deze hebben wij zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zodat u maar twee keer naar het ziekenhuis hoeft te komen: één keer voor de onderzoeken en één keer voor het uitslaggesprek ongeveer 6 weken later.

Ingang TVDC
Sluit de enquête