Borstvoeding bij kinderen met een lip- en/of gehemelte/kaakspleet

Het is moeilijk om een baby met een schisis borstvoeding te geven. In het algemeen zijn de minste problemen te verwachten bij alleen een lipspleet. Bij overige vormen van schisis ligt dit anders. Er zijn door de zorgverlener meer inspanningen nodig om moeder en kind te helpen. Als het geven van borstvoeding na de bevalling wordt aangemoedigd is er een redelijke kans van slagen. De verschillende vormen en gradaties van deze aangeboren afwijking leiden in de praktijk tot uiteenlopende mogelijkheden. Over het algemeen krijgen we te maken met moeilijkheden met happen en zuigen, stuwing, langzaam op gang komende melkproductie en matige groei.

Als er ook sprake is van een gehemeltespleet dan kunnen zich problemen voordoen met zuigen. Aanleggen is dan helaas niet mogelijk omdat er geen vacuüm gemaakt kan worden.

Voorlichting of advies

Voor een kind met een schisis is het krijgen van moedermelk belangrijk omdat de antistoffen in de melk een extra bescherming geven tegen oor- en luchtweginfecties, welke bij een kind met een schisis vaker optreden. Borstvoeding bevordert ook de kaak- en gebitsvorming. Na een operatie kan het geven van moedermelk het genezingsproces bevorderen en versnellen. Tevens kan een betere spraakontwikkeling worden verwacht. Lactatiekundige begeleiding is noodzakelijk.

Andere aandachtspunten zijn:
  • Geef uitleg over de voordelen van borstvoeding.
  • Laat moeder starten met kolven om de melkproductie te stimuleren
  • Bied hulp aan bij het zoeken naar een comfortabele houding
  • Geef uitleg over luidruchtigheid tijdens het drinken en boeren van het kind
  • Geef uitleg en begeleid het aanleggen bij een dubbelzijdige lipspleet. Geduld is hierbij een belangrijke voorwaarde en laat moeder bij een tweezijdige spleet haar duim gebruiken om de andere opening af te sluiten
Overige opmerkingen en adviezen:
  • Leg het kind zo snel mogelijkheid na de bevalling aan
  • Veel oefenen voordat stuwing optreedt, is van belang
  • De afgekolfde moedermelk wordt met een speciale Feeder (Dr Brown) gegeven. Deze manier van voeden vereist ook extra zorg.

In de praktijk moet de moeder vaak langere tijd haar toevlucht nemen tot kolven. De ouders beslissen hoe lang het haalbaar is hun kind met afgekolfde moedermelk te voeden.

Sluit de enquête