Te veel borstvoeding

Een te overvloedige melkproductie kan allerlei problemen veroorzaken.

Mogelijke signalen van te veel voeding zijn:

 • Voortdurend lekkende borsten. Hierdoor wordt de huid week en kunnen de tepels gemakkelijker stuk gaan
 • Toeschietreflex doet pijn en borsten zijn na de voeding nog vol
 • Voedingen verlopen zeer onrustig
 • Baby huilt veel en spuugt
 • Baby groeit slecht
 • Baby heeft gistende/groenige ontlasting.            
Voorlichting of advies
 • Één borst per keer geven, eventueel in twee etappes. Desnoods binnen twee/drie uur nog eens dezelfde borst aanbieden.
 • De baby halverwege de voeding laten boeren
 • De andere borst mag niet te gespannen blijven. Laat de moeder deze borst eventueel een beetje kolven (met de hand) na warmtetoepassing, totdat een beter evenwicht in vraag en aanbod is gekomen
 • De moeder moet alert zijn op harde plekken in de borst
 • Voedingshoudingen die de voedingen rustiger laten verlopen:
  • Australische houding, liggend (plat) op de rug voeden. De baby ligt op zijn buik, hetzij op de moeder, hetzij gedeeltelijk op een kussen naast haar.
  • De baby rechtop zittend aanleggen
 • Afwisselende voedingshoudingen zodat alle segmenten van de borst regelmatig geleegd worden
 • Hygiëne is ook heel belangrijk; zoogkompressen vaak vervangen
 • Regelmatig voeden is van belang maar niet vaak tussendoor aanleggen
 • Moeder kan blijven drinken naar behoefte. Er is geen effect aangetoond dat vochtbeperking invloed hierop heeft.
 • Let op dat moeder geen strakke BH draagt. Een goed passende steunende BH is goed, of als moeder daaraan de voorkeur geeft: geen BH. Met name ‘s nachts kan een BH vervelend aanvoelen.
Opmerking

Wanneer de moeder een te hard werkende toeschietreflex heeft, kan dit geïnterpreteerd worden als een teveel aan borstvoeding. Naast bovenstaande signalen zie je dat de baby zich vaak verslikt en spuugt. Als gevolg daarvan kan hij zich gaan verzetten tegen de borst. De moeder heeft last van lekkende of zelfs spuitende borsten. Een oplossing kan zijn om aan het begin van de voeding even af te kolven (met de hand) totdat de heftige melk-stroom of het druppelen minder wordt. Dit afkolven duurt een halve tot zelfs anderhalve minuut en verschilt individueel. Eventueel Australische houding toepassen (zie voorlichting en advies).

Sluit de enquête