• U krijgt een infuus. De arts zal u intraveneus Alfentanil (Rapifen®) toedienen. Wanneer deze is ingewerkt (binnen 1 minuut), zal de arts beginnen met de punctie.

  • Nee, dit wordt in ons ziekenhuis niet gedaan omdat de logistieke bezwaren te groot zijn. Er moet namelijk precies op het goede tijdstip een operatiekamer en een anaesthesist beschikbaar zijn. Vanwege de precieze timing van de eicelpunctie is dit praktisch gezien niet mogelijk. Bovendien zijn er aan een algehele narcose veel meer risico’s verbonden dan aan het soort verdoving dat op dit moment gegeven wordt op onze IVF-afdeling.

  • Nee. De dagen waarop een punctie kan worden afgesproken zijn maandag tot en met vrijdag.

  • Gemiddeld zal 60% van de eicellen bevrucht blijken te zijn. Bijvoorbeeld: als er bij de punctie 10 eicellen gevonden zijn, zullen daarvan gemiddeld 6 bevrucht worden. Dit percentage kan bij ieder individueel paar verschillen en ook weer per behandeling varieren. We spreken van een abnormaal lage bevruchting wanneer < 20% van de eicellen bevrucht worden. Ook komt het soms voor dat er tussen alle eicellen een aantal onrijpe eicellen blijken te zijn. Onrijpe eicellen kunnen sowieso niet bevrucht worden. De kans dat er helemaal geen bevruchting is, is zeer klein maar toch komt dit af en toe voor. 

Sluit de enquête