Wetenschappelijk onderzoek

Wat is medisch wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn twee soorten onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u 'voor onderzoek' naar het ziekenhuis. Een arts onderzoekt u, om de oorzaak van uw klachten te vinden. Het doel is om u beter te maken. Dit heet 'diagnostisch onderzoek'. Ook bestaat er 'medisch-wetenschappelijk onderzoek'.

Het wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om:
  • betere behandelingen voor ziekten te vinden
  • meer over een ziekte te weten te komen
  • een ziekte op te sporen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek gebeurt niet in de eerste plaats om u beter te maken.

Gezondheidsonderzoek

In universitair medische centra vindt ook gezondheidsonderzoek plaats. Dit is medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarbij wij gebruik maken van al verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed of lichaamsweefsel. Het gaat hier niet om wetenschappelijk onderzoek waarbij wij van u een inspanning vragen.

Volgens de wettelijke regeling mag een ziekenhuis uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal voor gezondheidsonderzoek gebruiken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nuttig zijn. Bij gezondheidsonderzoek hoeven wij uw toestemming niet te vragen, op de voorwaarde dat deze gegevens door uw arts van een nummer voorzien - gecodeerd - zijn. Zo kan de onderzoeker niet zien van wie de gegevens afkomstig zijn.

Als u bezwaar hebt tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal, kunt u dit kenbaar maken door het invullen van een formulier. U kunt hiervoor terecht bij Patiëntenvoorlichting.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
  • In bepaalde gevallen vragen we de persoonlijke medewerking van een patiënt voor een wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard wordt uitvoerig gesproken over de aard van het onderzoek en het eventuele ongemak dat een patiënt kan verwachten. Neemt u deel aan wetenschappelijk onderzoek, dan gebeurt dat anoniem. Wanneer uw baby in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, zal de arts u uitvoerig informeren en u om toestemming vragen. Uw medewerking is overigens geheel vrijwillig en u heeft altijd de vrijheid om zonder opgaaf van redenen op die beslissing terug te komen.

  • Natuurlijk bepaalt u zelf als ouder of uw baby aan een dergelijk onderzoek zal deelnemen. U kunt altijd, zonder opgaaf van redenen, weigeren. Dat heeft geen gevolg voor de verdere behandeling. Meer algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS: 'Medisch wetenschappelijk onderzoek'. Wordt u inderdaad gevraagd om deel te nemen aan een specifiek onderzoek, dan ontvangt u van degene die het onderzoek uitvoert (een arts of wetenschapper) alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

“Dankzij onderzoek hebben veel pasgeborenen een betere kans”
Folder
Folder Elke
Sluit de enquête