Verwijzing naar het implantatie spreekuur

Bent u verwijzer en wilt u uw patiënte verwijzen naar het implantatiespreekuur? Lees dan onderstaande tekst goed door.  

Patiënte dient aan de volgende kenmerken te voldoen bij verwijzing:
- Beheerst de Nederlandse taal (in verband met het Nederlandstalige informed consent)
- Tussen de 18 en 38 jaar oud
- Geen PGT behandeling
- BMI <35 mg/m2
- Regelmatige cyclus
- 10 maal terugplaatsing ongeacht embryokwaliteit OF 3 maal terugplaatsing van een hoge kwaliteit embryo (zie tabel hieronder)

*MNB = multinucleaire blastomeren

Bij miskramen:
- Bij niet-vitale IUG: teller op nul.
- Bij biochemische zwangerschap: niet meetellen, maar teller niet op nul.
- Bij EUG: niet meetellen, maar teller niet op nul.

Sluit de enquête