Borstvoeding en Icterus

Geelzucht wordt veroorzaakt door een overmaat aan het restproduct bilirubine. Ernstige, zeldzame vormen treden binnen de eerste 24 uur al op en moeten altijd snel worden behandeld. De latere geelzucht komt vaker voor.

Soorten icterus
  1. Fysiologische icterus
    De moeder moet worden aangemoedigd haar baby vaak aan te leggen. Rooming-in geeft de beste mogelijkheid goed in te spelen op het gedrag van de baby. Soms is nakolven verstandig om de melkproductie sneller op gang te brengen. De baby kan dan bijgevoed worden met de moedermelk.
  2. Pathologische icterus 
    Is een baby binnen 24 uur geel of stijgt het bilirubine gehalte boven de aangewezen waarde (afhankelijk van hoeveel uren oud de baby is en amenorroeduur) dan direct contact opnemen met verloskundige en/of kinderarts. Er wordt dan bloed geprikt en eventueel fototherapie gestart. Soms is nakolven verstandig om de melkproductie sneller op gang te brengen. De baby kan dan bijgevoed worden met moedermelk.
  3. Late icterus
    Deze derde vorm van icterus die bij borstgevoede baby’s optreedt duurt veel langer. Men ziet dan een bilirubinepiek tussen de 10e en de 21e dag. Het geelzien kan 2-3 maanden aanhouden. Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is. Bij deze zogenaamde ‘borstvoedings-geelzucht’ zijn zelden speciale maatregelen nodig. Wel moeten we alert erop zijn dat de baby voldoende moedermelk krijgt en groeit.

Zie voor advisering over hyperbilirubinemie de “Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken” van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO.

Sluit de enquête