Stimulatie (IVF/ICSI)

  • Dit is heel moeilijk op voorhand aan te geven en hangt af van de groeisnelheid van de follikels. Deze is voor iedere individuele vrouw verschillend. Bij de ene vrouw zullen de follikels na 1 week FSH-gebruik al groot genoeg zijn, bij de andere kan het wel 3 weken duren. Gemiddeld genomen duurt het bij de meeste vrouwen ongeveer 1,5-2 weken voordat er een punctie kan worden afgesproken. Het is echter niet goed mogelijk om voor iedereen al na 1 week te voorspellen wanneer de follikels groot genoeg zullen zijn en op welke dag de punctie dus zal plaatsvinden. Dat is meestal pas vrij kort voordat de punctie wordt afgesproken bekend. 

  • Ook hier is moeilijk antwoord op te geven. Wij streven naar een follikelaantal van rond de 8 à 10 (verdeeld over beide eierstokken). Dit is echter niet voor iedere vrouw haalbaar, zelfs niet met de maximale dosering FSH. Anderzijds zijn er ook vrouwen waarbij (te) veel eiblaasjes rijpen. Het aantal follikels waarbij een punctie kan worden afgesproken varieert van een minimum van 3 en een maximum van ± 20 follikels. 
    Mocht u meer dan 20 eiblaasjes hebben, dan kan het zijn dat we de behandeling moeten aanpassen om een punctie te kunnen doen, een gevolg daarvan is dat we de embryo's die uit die punctie ontstaan zullen moeten invriezen, er kan dan geen verse embryoplaatsing plaatsvinden.

  • Vaak wordt gedacht: hoe meer follikels, hoe beter. Dit gaat echter niet altijd op. De kans op zwangerschap wordt met name bepaald door de kwaliteit van het embryo (of embryo’s) dat teruggeplaatst wordt. Het hebben van veel follikels betekent niet dat de embryo’s beter van kwaliteit zullen zijn. Wel zal het aantal embryo’s dan waarschijnlijk groter zijn, waardoor de kans dat er minimaal 1 embryo van goede kwaliteit bij zit wel zal toenemen. In onze kliniek wordt 3 als het minimum aantal follikels gezien waarbij een punctie kan worden afgesproken.

  • Van een overstimulatie spreekt men als er als gevolg van de groei van veel follikels (over het algemeen meer dan 20 follikels) een bepaald klachtenpatroon ontstaat. Dit klachtenpatroon bestaat uit een pijnlijke, opgezette buik, het vasthouden van vocht en aankomen in gewicht (1 kg per dag of meer). Soms is er ook misselijkheid en kortademigheid. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, treedt een overstimulatie meestal pas op ná de eicelpunctie. Als er vóór de eicelpunctie 20 of meer follikels worden geteld zijn er meestal nog niet heel veel klachten en spreekt men eerder van een dreigende overstimulatie. Wanneer de IVF-arts van mening is dat het risico op het ontstaan van een overstimulatie groot is op basis van het aantal follikels dat geteld wordt, kan het zijn dat de cyclus afgebroken wordt. Er moet dan opnieuw worden begonnen met een lagere hoeveelheid FSH. Het ontstaan van een overstimulatie wordt beschouwd als een ernstige complicatie van een IVF-behandeling waarvoor ziekenhuisopname soms noodzakelijk is. Het is dan ook van belang dat deze klachten tijdig onderkend worden. Als u deze klachten herkent, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de IVF-afdeling.

  • Dit kan helaas meerdere keren na elkaar voorkomen. Over het algemeen zal na een eerste overstimulatie de hoeveelheid FSH verminderd worden. Heel zelden kan dit een tweede keer alsnog teveel blijken te zijn. Dit is vaak niet op voorhand te voorzien, aangezien de reactie van een eierstok op een bepaalde hoeveelheid hormoon iedere keer verschillend is. 

Sluit de enquête