De baby van de borst nemen

Er wordt zo lang gevoed totdat de baby zelf de borst loslaat.

Bij iedere voeding worden beide borsten aangeboden. In principe laat de baby de borst vanzelf los als hij voldoende gedronken heeft. De duur van de voeding wordt bepaald door moeder en kind.

Voorlichting of advies

Verbreek het vacuüm door zachtjes aan de wang te trekken vlakbij de mondhoek, of door de pink van de moeder in de mondhoek van de baby te stoppen. Houd de baby daarna rechtop zodat hij een boertje kan laten. Extreem lang drinken kan duiden op ineffectief drinken of op een verkeerde drinktechniek.
Meestal moet de baby van de borst worden genomen, bijvoorbeeld als:

  • De baby niet meer effectief drinkt
  • De baby op de tepel sabbelt
  • Het voeden pijn gaat doen
  • De baby bijt.      

Let op: stille ondervoeding, zie richtlijn 39.

Sluit de enquête