Wetenschappelijk onderzoek

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde doet al vele jaren wetenschappelijk onderzoek om zo betere behandelmethoden voor onvruchtbaarheid te ontwikkelen en de efficiëntie en veiligheid van bestaande behandelmethoden te vergroten.

De resultaten van die onderzoeken worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke literatuur. Elk onderzoek betekent een klein stapje vooruit naar meer kennis en betere zorg. Wij hopen dat door ons onderzoek, paren die in de toekomst te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen, een betere behandeling kunnen ondergaan, net zoals u nu voordeel heeft van de onderzoeken waar uw voorgangers aan meegedaan hebben.

Tijdens uw behandeling kunt u op verschillende momenten voor wetenschappelijk onderzoek benaderd worden. Wij vragen u om de informatie die u krijgt goed door te nemen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Uiteraard bent u geheel vrij om te beslissen of u wel of niet mee wilt doen. Meer algemene informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek vindt u op de website van Rijksoverheid (klik hier).

Alle onderzoeken zijn vooraf goedgekeurd door de landelijke Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en/of de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

Sluit de enquête