Gynaecologie en Obstetrie
Polikliniek Dagen Weken
(verdenking) maligniteit 1
Functieafdeling IVF 22
Incontinentie van de vrouw 109
Polikliniek Gynaecologie algemeen 51
Polikliniek zwangere 3
Behandeling Dagen Weken
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 275
Sterilisatie van de vrouw 86
Laatst aangepast: 23 maart 2023 15:12

Wachtkamer
Sluit de enquête