Gynaecologie en Obstetrie
Polikliniek Dagen Weken
(verdenking) maligniteit 4
Functieafdeling IVF 2
Incontinentie van de vrouw 8
Polikliniek Gynaecologie algemeen 45
Polikliniek zwangere 2
Behandeling Dagen Weken
Geisoleerde / op zichzelf staande baarmoeder verwijdering 0
Sterilisatie van de vrouw 0
Laatst aangepast: 20 februari 2024 14:11

Wachtkamer
Sluit de enquête