Baby Friendly Hospital Initiative en de tien vuistregels

De WHO en UNICEF hebben een gezamenlijk standpunt uitgebracht over het beschermen, bevorderen en ondersteunen van borstvoeding en de speciale rol van de gezondheidszorg hierbij. 
Dit document richt zich vooral op de gezondheidszorg en behelst de “Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding”. Deze houden in dat alle instellingen voor moeder- en kindzorg er zorg voor dienen te dragen dat:

  1. Zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
  2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
  3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. Moeders binnen één uur na de geboorte van hun baby worden geholpen met borstvoeding geven.
  5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
  6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
  7. Moeder en baby dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven.
  8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
  9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
  10. Zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoeding-organisaties.

WHO/UNICEF hebben in 1991 wereldwijd het Baby Friendly Hospital Initiative gelanceerd om deze tien vuistregels te implementeren. Het accent ligt op verbetering van begeleiding en ondersteuning van borstvoeding in de zorg. Dit initiatief omvat een assessment en certificering van instellingen die een borstvoedingsbeleid hebben conform de tien vuistregels. Dit laatste wordt op dit moment niet meer actief uitgevoerd in Nederland. Baby Friendly Nederland (voorheen Zorg voor Borstvoeding) is gestopt met certificering sinds juni 2019.

Sluit de enquête