Pre-implantatie genetische test

PGT staat voor Preïmplantatie Genetische Test. PGT, ook wel embryoselectie genoemd, biedt   paren die belast zijn met een ernstige erfelijke aandoening de mogelijkheid een kind te krijgen zonder die aandoening. PGT wordt uitsluitend uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening, zoals taaislijmziekte, hemofilie, de ziekte van Huntington, erfelijke borstkanker, een ernstige spierziekte en vele andere indicaties. Ook paren die een hoog risico hebben op een miskraam als gevolg van een chromosoomafwijking kunnen voor PGT in aanmerking komen.

Paren met een PGT-indicatie doorlopen een ivf/ICSI-traject. Van bevruchte embryo’s worden een of enkele cellen afgenomen die we in het laboratorium in Maastricht onderzoeken met een speciaal voor deze aandoening ontwikkelde test. Alleen niet aangedane embryo’s worden geplaatst in de baarmoeder of ingevroren. PGT is een alternatief voor prenatale diagnostiek. Met als grote voordeel dat het paar bij PGT geen ingewikkelde keuze hoeft te maken over het eventueel wel of niet afbreken van de zwangerschap.

Het Maastricht UMC+ is het enige genetische laboratorium in Nederland met een vergunning voor PGT. Het MUMC+ werkt samen met UMC Utrecht, UMCG Groningen en Amsterdam UMC (locatie AMC). Paren die voor PGT in aanmerking komen, kunnen ook in deze umc’s terecht voor de voorbereiding van en hun ivf-behandeling. Het genetisch onderzoek van de afgenomen cellen van de embryo’s gebeurt in Maastricht.

Meer informatie over deze behandeling vindt u op:

1. Website PGT Nederland
2. Website Klinische Genetica MUMC+

Sluit de enquête