PGT

Sinds 1 mei 2021 is de term “PGD: Pre implantatie genetische diagnositiek” gewijzigd in de meer internationale term PGT.

Wat is een Preïmplantatie Genetische Test?

PGT is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige erfelijke aandoening voor 95-98% voorkomen kan worden. PGT wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening, zoals taaislijmziekte, hemofilie, de ziekte van Huntington, een ernstige spierziekte en nog vele andere indicaties.
Op de website van PGT Nederland vindt u een overzicht van ernstige erfelijke aandoeningen waarvoor wensouders vaak om een preïmplantatie genetische test (PGT) vragen. Voor vrijwel alle andere ernstige aandoeningen kan een test ontwikkeld worden. Voor welke aandoeningen? | PGT Nederland.

Voor PGT is een IVF/ICSI-behandeling noodzakelijk.

Een IVF/ICSI behandeling bestaat uit een stimulatie met hormonen en een eicelpunctie. Na de punctie worden de verkregen eicellen, buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen.

Om vervolgens de genetisch gezonde embryo’s te kunnen selecteren zal er een aantal dagen na de bevruchting een biopsie worden verricht worden op de bevruchte eicellen, inmiddels embryo’s.

De dag waarop dit plaatsvindt is afhankelijk van de analysetechniek die door de klinische genetica wordt geselecteerd op basis van de PGT indicatie. In veruit de meeste gevallen zal een dag 5 biopsie worden gedaan. Er zijn echter een aantal PGT indicaties waarbij een dag 5 biopsie niet mogelijk is. Dan zal een dag 3 biopsie worden verricht. Hieronder worden beide methodes toegelicht.

  • 5 tot 6 dagen na de punctie kunnen meerdere cellen worden afgenomen van de embryo’s. De uitslagtermijn van de analysetechnieken die hiervoor gebruikt kunnen worden variëren van 14 dagen tot 2 maanden. Bij deze biopsie zullen alle embryo’s worden ingevroren en zal de terugplaatsing in de baarmoeder pas plaats vinden op moment dat de genetische uitslag bekend is. Dit kan dus variëren van de volgende menstruatiecyclus tot 2 gehele cycli later, afhankelijk van de uitslagtermijn.

  • Deze methode wordt alleen gebruikt wanneer een dag 5 biopsie niet mogelijk is vanwege de PGT indicatie. 3 dagen na de punctie wordt één cel afgenomen van de embryo's. Deze cel wordt in het laboratorium van de afdeling Klinische Genetica onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte, ofwel het geslacht van het embryo, wanneer er is gekozen voor geslachtsselectie vanwege de PGT-indicatie. Op basis van de uitslag wordt op de derde of vierde dag na de bevruchting besloten welke embryo's in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. Wanneer er één (of meer) genetisch geschikte embryo’s zijn, zal deze direct worden teruggeplaatst in de baarmoeder, ook wel een verse terugplaatsing genoemd.

Vergunning

Het MUMC+ voert sinds 1995 PGT uit, en is het enige genetische laboratorium in Nederland met een vergunning voor PGT. Het MUMC+ werkt samen met UMC Utrecht, UMCG Groningen en Amsterdam UMC (locatie AMC) voor transport-PGT. Dit betekent dat paren die voor PGT in aanmerking komen nu ook in Utrecht, Groningen en Amsterdam terecht kunnen voor de voorbereidingen en hun IVF-behandeling. Het genetisch onderzoek van de afgenomen cellen uit de embryo's vindt plaats in Maastricht.

Meer informatie over de PGT behandeling vindt u op:

1. Website PGT Nederland
2. Website Klinische Genetica Maastricht UMC+

Sluit de enquête