Verminderde vruchtbaarheid

Ongewenste kinderloosheid als gevolg van vruchtbaarheidsstoornissen komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Er is sprake van ongewenste kinderloosheid of subfertiliteit wanneer er na één jaar regelmatige geslachtsgemeenschap zonder voorbehoedsmiddel geen zwangerschap tot stand gekomen is. Bij veel paren gaat het om verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit), bij een kleiner aantal paren om absolute onvruchtbaarheid (steriliteit of infertiliteit).

De oorzaken van vruchtbaarheidsstoornissen zijn onder te brengen in vier groepen;

 • De oorzaak van de vruchtbaarheidsstoornis is aangetoond bij de vrouw.
 • De oorzaak van de vruchtbaarheidsstoornis is aangetoond bij de man.
 • De man en de vrouw samen vormen een minder vruchtbare combinatie, ze zijn allebei verminderd vruchtbaar.
 • Bij onbegrepen vruchtbaarheidsstoornissen zijn de resultaten van alle onderzoeken die worden verricht normaal. Medisch gezien is er geen verklaring waarom er bij deze paren geen zwangerschap tot stand komt.
  • Onregelmatige menstruele cyclus
  • Afgesloten eileider(s)
  • Verklevingen in de buik
  • Afwijkende kwaliteit van het slijm van de baarmoederhals
  • Afwijkingen aan de baarmoeder of de eierstokken
  • Niet goed ingedaalde zaadballen
  • (gedeeltelijke) Afwezigheid van zaadleiders
  • Een vroege ontsteking van een of beide zaad- of bijballen
  • Eerdere chemotherapie of bestraling
  • Een spataderkluwen (varicocele) in de balzak
  • Antistoffen tegen het eigen sperma
  • Erfelijke factoren
Sluit de enquête