MURIM

MURIM staat voor “Multidisciplinary research on repeated miscarriage and implantation failure” (multidisciplinair onderzoek naar herhaalde miskramen en mislukte innesteling). In MURIM onderzoeken we de eigenschappen van het baarmoederslijmvlies: het hormonale milieu, het bacteriële milieu en de afweercellen.

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de eigenschappen van het baarmoederslijmvlies die belangrijk zijn voor het innestelen van een embryo. In dit onderzoek vergelijken we eigenschappen van het baarmoederslijmvlies bij vrouwen met herhaalde miskramen en vrouwen met herhaald niet slagen van de innesteling van een embryo.

Het slagen van de innesteling van een embryo in het baarmoederslijmvlies is afhankelijk van de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies voor een embryo. Als het baarmoederslijmvlies erg ontvankelijk is voor een embryo, kunnen embryo’s van minder goede kwaliteit makkelijker innestelen. Mogelijk geeft dit een hogere kans op een miskraam. Als het baarmoederslijmvlies niet ontvankelijk is voor een embryo, kunnen embryo’s niet innestelen.

Hoe ontvankelijk het baarmoederslijmvlies is, wordt bepaald door verschillende factoren. In dit onderzoek worden drie factoren onderzocht, het hormonale milieu, het bacteriële milieu en de afweercellen. Hiermee proberen we in kaart te brengen of er verschillen zijn in de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies van vrouwen met herhaalde miskramen en vrouwen met herhaald niet slagen van de innesteling van een embryo.

Door te onderzoeken welke rol het baarmoederslijmvlies speelt in de innesteling, hopen we in de toekomst een verbeterde vruchtbaarheidsbehandeling aan te bieden aan vrouwen met niet geslaagde innesteling en herhaalde miskramen.

U komt in aanmerking voor het onderzoek als u:

  • meerdere keren een niet geslaagde innesteling van een embryo heeft gehad na een IVF/ICSI behandeling
  • meerdere keren een miskraam heeft gehad
Sluit de enquête