• Helaas zijn er weinig specifieke adviezen te geven. Over het algemeen geldt dat we u adviseren om zo gezond mogelijk te leven gedurende het IVF-traject. Dit betekent niet roken, geen alcohol drinken, gezond eten en regelmatig bewegen. Voor zover bekend zijn er geen andere specifieke maatregelen die u kunt nemen om de kans op zwangerschap te vergroten.

  • Strikt genomen is dit niet zo. Het algemene bevolkingsrisico om een miskraam te krijgen is 10-15% per zwangerschap. Bij IVF-zwangerschappen ligt dit risico niet hoger, echter er wordt al relatief vroeg een zwangerschapstest gedaan. In geval van een spontane zwangerschap wordt er vaak wat langer gewacht alvorens er een zwangerschapstest wordt gedaan. Sommige van deze vrouwen gaan alsnog menstrueren voordat zij een zwangerschapstest hebben kunnen doen. In dit geval is er geen bewijs van een zwangerschap geweest (namelijk geen positieve zwangerschapstest) en wordt dus niet als miskraam aangemerkt maar als een late menstruatie. Omdat er bij een IVF-behandeling al zo vroeg getest wordt, is in deze groep het risico groter dat er kort na een positieve zwangerschapstest alsnog bloedverlies optreedt en de zwangerschap eindigt in een (vroege) miskraam. We weten echter alleen dat het hier om een miskraam gaat omdat er kort daarvoor een positieve testuitslag was, die er in het geval van een spontane zwangerschap vaak nog niet was.

Sluit de enquête