• Dit is helaas niet correct. In het geval van ICSI wordt de zaadcel weliswaar rechtstreeks in de eicel geïnjecteerd, dit betekent echter niet automatisch dat de eicel ook bevrucht is. Hiervoor moet de zaadcel nog enkele aanvullende reacties aangaan met de eicel. Het injecteren van de zaadcel in de eicel alleen is dus niet voldoende om de eicel te bevruchten.

  • Nee, het percentage bevruchte eicellen verschilt niet tussen ICSI en IVF. Gemiddeld wordt zo’n 60% van de rijpe eicellen bevrucht.

  • Nee, de kans op zwangerschap is met ICSI hetzelfde als met IVF, namelijk ongeveer 25-30% per poging.

  • In zaadcellen met een sterk afwijkende kop komen iets vaker genetische afwijkingen voor. ICSI zal altijd worden uitgevoerd met de zaadcellen uit het zaadmonster van de man die de meest normale vorm en beweeglijkheid hebben. Zijn er echter alléén maar zaadcellen aanwezig met een afwijkende vorm of beweeglijkheid, dan is er geen keuze en zullen deze gebruikt worden. Uit de op dit moment bekende gegevens van wetenschappelijk onderzoek is niet gebleken dat de kans op een afwijking van het kind groter is na ICSI met een zaadcel met een afwijkende vorm of beweeglijkheid. Wel is de kans op zwangerschap kleiner indien voor de ICSI een zaadcel met een sterk afwijkende kop gebruikt werd.

  • Een eicel is in het lichaam van de vrouw omgeven door andere cellen (cumuluscellen). Tijdens de punctie worden deze cumuluscellen plus de eicel daarin als een klein weefselbrokje gevonden in het laboratorium. Met behulp van een pincet wordt het weefselbrokje overgezet in kweekmedium. Hierbij wordt de eicel zelf niet aangeraakt en bestaat er geen risico op beschadiging. Later moet in het laboratorium de eicel worden vrijgemaakt van de cumuluscellen, anders is ICSI en embryo beoordeling niet mogelijk. Dit gebeurt met behulp van dunne glazen pipetjes (buisjes). Bij dit "schoonmaken" van de eicel kan het soms gebeuren dat de eicel beschadigd raakt en daardoor verloren gaat.

Sluit de enquête