Ontlasting en borstvoeding

De baby heeft tot ongeveer twee dagen na de geboorte zwarte plakkerige ontlasting (meconium), daarna begint de normale ontlasting. Zolang het kind uitsluitend moedermelk krijgt zal de ontlasting zacht blijven, soms zelfs waterig met vlokjes. De kleur kan variëren van mosterd tot geel en lichtgroen.

Het is belangrijk de ouders te vertellen dat dunne en frequente ontlasting bij een borstgevoede baby geen diarree is. Soms kan de ontlasting er zelfs uit spuiten, de zogenaamde spuitluier. 
Vanaf de vierde dag heeft de baby tenminste drie poepluiers per etmaal totdat de baby vier tot zes weken is, daarna soms maar een of twee keer per week. Obstipatie komt zelden voor.

Voorlichting of advies
  • Leg de ouders uit dat dunne en frequente ontlasting bij een gezonde zuigeling geen diarree is
  • Elk borstkind heeft zijn eigen ontlastingspatroon 

(Normaal is minimaal driemaal per dag en na vier - 6 weken kan dit gaan variëren. De baby kan enkele poepluiers per dag produceren, maar ook eens in de 7 -10 dagen een grotere hoeveelheid ontlasting produceren. Let op: geen ontlasting maken kan het eerste teken zijn van niet genoeg voeding binnenkrijgen. Het advies hierbij is: controle van het gewicht. Indien goede groei, dan past dit bij het kind.

Sluit de enquête