Borstvoeding en medicijngebruik

Lactatie is een extra reden om kritisch om te gaan met het gebruik van medicijnen. Dit geldt ook voor de middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn, inclusief de homeopathische middelen. Hoewel bijna alle geneesmiddelen in meer of mindere mate in moedermelk worden uitgescheiden, is het meestal wel mogelijk een middel voor te schrijven dat verwaarloosbare of geen nadelige gevolgen heeft voor het kind. Het individuele belang van de borstvoeding dient afgewogen te worden tegen de noodzaak en de risico’s van het geneesmiddel. Het is van belang om de moeder goed te informeren over medicatiegebruik en het geven van borstvoeding. 

De arts dient indien medicijngebruik aangewezen is in de afwegingen de volgende punten mee te nemen:

  • De mogelijkheid om een geneesmiddel te kiezen, dat veilig is voor het kind;
  • Mogelijk nadelige effecten voor het kind. Deze zijn mede afhankelijk van de eigenschappen en de dosering van het medicijn in combinatie met de rijpheid (prematuur, a term), de conditie, de leeftijd en het gewicht van de baby, het aantal voedingen per etmaal en de duur van de therapie;
  • In de meeste gevallen kan de borstvoeding gecontinueerd worden. In een enkel geval zal de moeder tijdelijk moeten kolven, en mag de afgekolfde moedermelk niet gegeven te worden voor de afgesproken periode. Daarna kan de borstvoeding hervat worden. 
  • In het Zuyderland MC en MUMC+ wordt altijd in overleg met lactatiekundigen en kinderartsen gekeken of medicijnen gebruikt mogen worden
Te raadplegen literatuur/sites
Sluit de enquête