Het uitslaggesprek

De onderzoeken nemen ongeveer drie weken in beslag. U komt hierna terug bij de arts voor het bespreken van de uitslagen. De arts weet dan of de vrouw een normale baarmoeder en eierstokken heeft en of ze een goede eisprong heeft. Daarnaast is dan duidelijk of de man goede zaadcellen maakt en of er mogelijk verklevingen zijn in de eileiders van de vrouw.

Bij 8-28% van de paren waar na een jaar sprake is van ongewenste kinderloosheid, wordt bij de onderzoeken geen (duidelijke) oorzaak gevonden.  In dit geval kan er, afhankelijk van uw situatie, besloten worden om een afwachtend beleid te voeren. Dit wordt besloten als u een goede kans heeft op een spontane zwangerschap en een behandeltraject deze kans niet groter maakt.

Wanneer duidelijk is dat de kans op een spontane zwangerschap verminderd is, kan er gestart worden met een behandeltraject. Welke behandeling gestart kan worden hangt af van de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid en andere factoren zoals leeftijd en de duur van de ongewenste kinderloosheid.

Sluit de enquête