01-04-2021:

Vandaag, op 1 april (nee geen grap) is de 900-ste deelnemer aan de MEDIUM2 studie geincludeerd! Dit is gebeurd in het AmsterdamUMC (locatie AMC). Hiermee is deze studie de grootste studie ooit gedaan naar het vergelijken van kweekvloeistoffen. Om echt betrouwbare uitkomsten te krijgen moeten we echter nog even door, maar tot zover veel dank aan alle deelnemers!! Zonder jullie hadden we deze mijlpaal nooit bereikt.

01-01-2021:

Ondanks alle corona perikelen zijn we verheugd te melden dat er in Nederland al 608 koppels hebben deelgenomen aan de ToF studie. Hiervan zijn er 48 uit Maastricht. Hartelijk dank aan alle deelnemers! Meer informatie over de ToF studie vindt u hier.

01-07-2020:

Vandaag was er in het nieuws aandacht voor ons implantatie spreekuur; een voor Nederland uniek themaspreekuur wanneer de innesteling van het embryo in het baarmoederslijmvlies maar niet wil lukken. Tijdens dat spreekuur wordt ingezoomd op de klinische en wetenschappelijke aspecten van implantatie van een embryo. Precies op het moment waarop een embryo zou moeten innestelen, worden verschillende diagnostische tests verricht naar factoren die van belang zijn bij de innesteling. En niet alleen de medische aspecten worden onderzocht, er is ook oog en oor voor de psychosociale aspecten. Naast de klinische zorg is er ook wetenschappelijk onderzoek aan de implantatie-poli gekoppeld om een antwoord te krijgen op de vele onbeantwoorde vragen rondom implantatie (MURIM studie). Het interview met IVF-arts Linda Stevens-Brentjens over dit implantatiespreekuur kunt u hier terug zien.

25-06-2020:

Vanaf vandaag doet het MUMC mee met de MYPP studie. Hierin wordt de toegevoegde waarde van het voedingssupplement myo-inositol onderzocht bij zwangere vrouwen met PCOS. De MYPP studie wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Rotterdam en wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Meer informatie over de studie vindt u hier. Mocht u voor deze studie in aanmerking komen dan zal de arts u hierover informeren.

22-01-2020:

We zijn vandaag gestart met een nieuwe studie, de PULSE-ART studie. In deze studie gaan we de grootte, structuur en werking van de moederkoek (oftewel placenta) van vrouwen die zwanger geworden zijn na een IVF behandeling vergelijken met die van vrouwen die op een natuurlijk manier zwanger zijn geworden. Meer informatie over de studie vindt u hier, of op onze facebookpagina.

23-06-2019:

Linda Stevens-Brentjens heeft tijdens het ESHRE congres in Wenen, het Europese congres voor iedereen die in de voortplantingsgeneeskunde werkt, de eerste, voorlopige resultaten van haar studie mogen presenteren.

18-06-2019:

Vandaag is de 500ste deelnemer aan de MEDIUM2 studie geïncludeerd! Het doel van deze studie is het vergelijken van IVF resultaten na gebruik van twee verschillende kweekvloeistoffen. Om een betrouwbaar resultaat te krijgen dienen 2000 patiënten deel te nemen aan deze studie. We zijn dus al een eind op weg, maar iedere deelnemer is nog welkom! Gelukkig doen ook andere IVF centra in het land mee met dit onderzoek. De 500 deelnemers is dan ook een mooi resultaat van een goede samenwerking tussen Nederlandse IVF centra! Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier.

15-06-2019:

De resultaten van het onderzoek naar de groei, gezondheid en motorische ontwikkeling van 5-jarige kinderen geboren na PGD zijn vandaag gepubliceerd in het vaktijdschrift Fertility and Sterility. Dit onderzoek werd geïnitieerd door de PGD-groep van de afdeling Klinische Genetica MUMC+ in samenwerking met onze IVF afdeling en de andere PGD centra in Nederland. Aan het onderzoek hebben 103 kinderen geboren na PGD, 90 kinderen geboren na IVF/ICSI en 58 kinderen geboren na natuurlijk conceptie meegedaan. Bij hen werd lengte, gewicht, bloeddruk, motorische ontwikkeling en neurologische ontwikkeling gemeten. Daarnaast werd door middel van vragenlijsten informatie verkregen over de gezondheid van deze kinderen, ziektes, dokters bezoeken en medicijngebruik. Na het vergelijken van de groep bleek dat kinderen geboren na PGD op al deze onderdelen niet verschillend zijn van kinderen geboren na IVF/ICSI of na natuurlijke conceptie. 

25-03-2019:

Na vele maanden voorbereiding is vandaag het startschot gegeven voor de MURIM studie! Met deze studie trachten we meer te weten te komen over de kenmerken van het baarmoederslijmvlies die een rol spelen bij de innesteling van het embryo. Waarom nestelen embryo’s zich bij de ene vrouw keer op keer in, maar helaas verkeerd (bij vrouwen met herhaalde miskramen) en bij de andere vrouw nooit (bij vrouwen die nooit zwanger worden). Daar hopen we met dit onderzoek een antwoord op te krijgen. Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier.

15-03-2019:

Vandaag is de officiële start van onze deelname aan de TOF studie! Dit onderzoek is opgezet door het Radboud MC in Nijmegen en het AMC in Amsterdam, maar diverse andere IVF centra, waaronder wij, doen hier aan mee. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of embryo´s het beste in de baarmoeder geplaatst kunnen worden op de 3e of op de 5e dag na de eicelpunctie. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

01-02-2019:

Heleen Zandstra, voormalig IVF arts op onze afdeling en nu in opleiding tot gynaecoloog, is op vrijdag 1 februari gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht, op haar proefschrift getiteld “IVF culture medium and long-term child development. Een groot deel van haar proefschrift gaat over de resultaten van de MEDIUM-KIDS studie, een studie naar de gezondheid en ontwikkeling van IVF kinderen die geboren waren na embryo kweek in 2 verschillende kweekvloeistoffen (=kweekmedium).

Heleen, van harte gefeliciteerd! We zijn trots op je.

Sluit de enquête