Klachtenopvang

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging. Als u over de gang van zaken niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen. Lees hieronder over de verschillende mogelijkheden. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Maak uw klacht kenbaar aan betrokken medewerker

Wij adviseren u uw klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker(s). U kunt ook vragen naar de leidinggevende van de betrokken afdeling. Bijvoorbeeld het hoofd van de polikiniek, de hoofdverpleegkundige of de zaalarts van de verpleegafdeling.

Patiëntenvoorlichting

Als u liever met iemand anders wilt praten over uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de patiëntenvoorlichters van het Patiëntenvoorlichtingscentrum in de Serrehal op niveau 1. In een gesprek bekijkt u samen met één van hen wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u dat het beste kunt aanpakken.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden, de gang van zaken en wat u kunt verwachten van de verschillende wijzen van klachtenopvang, vindt u op het patienten blad Klachtenopvang MUMC+. Deze folder kunt u ophalen op alle verpleegafdelingen en poliklinieken, en in het Patiëntenvoorlichtingscentrum.

Sluit de enquête