Endometriose voor behandelaars en verwijzers

Als u een patiënte heeft met de specifieke verdenking op endometriose, kunt u deze patiënte verwijzen voor een endometriose-consult op het spreekuur van Prof. dr. M.Y. Bongers, Dr. A.C. Lim en Dr. J.W.M. Maas, gynaecologen met aandachtsgebied endometriose of op het spreekuur van onze differentiatie-AIOS. U kunt uw verwijsbrief sturen naar mevrouw H. Strookman, secretaresse van het Expertisecentrum Endometriose Maastricht UMC+. 

Mevrouw Sagis zal een afspraak inplannen op de polikliniek en de patiënte een bevestiging van deze afspraak sturen. Indien u als huisarts een patiënte wil verwijzen voor een second opinion nadat patiënte in een ander ziekenhuis is geweest, wordt u verzocht de volgende gegevens mee te sturen met de verwijsbrief:

 • Brieven van de specialist aan de huisarts
 • Operatie verslagen  
 • Verslag en DVD eventuele MRI-scan 

De wachttijd voor een ingreep vanwege diep invasieve endometriose is momenteel 2-3 maanden. In deze wachttijd vindt uitgebreide diagnostiek en multidisciplinair overleg plaats.

Endometriose
 • Dr. G. Dunselman, oud-gynaecoloog in het Maastricht UMC+, is een van de ontwikkelaars van de internationale richtlijn van de ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology). Deze richtlijn kunt hier downloaden: richtlijn EHSRE Endometriosis.

 • Managing endometriosis app

  Dr. G. Dunselman is naast auteur van de EHSRE Guideline Endometriosis ook een van de ontwikkelaars van de app 'Managing endometriosis'. Deze app is gratis te downloaden voor ESHRE-leden.

Second opinion

Wilt u een patiënte verwijzen met diep invasieve endometriose voor een second opinion?

U kunt uw patiënte, in het geval van pijnklachten, doorverwijzen naar Prof. dr. M.Y. Bongers,  Dr. N. van Hanegem en Dr. A.C. Lim, allen gynaecoloog. Indien er een combinatie is van pijnklachten en onvervulde kinderwens, kunnen patiënten verwezen worden naar Dr. O. Valkenburg, gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde en endometriose. Het is niet noodzakelijk vooraf een MRI te verrichten in het verwijzende ziekenhuis. Wij verzoeken u de volgende gegevens mee te sturen met uw verwijsbrief:

 • Brieven aan de huisarts
 • Echo verslagen
 • Operatie verslagen
 • Verslag eventuele MRI-scan

U kunt uw verwijsbrief sturen naar mevrouw H. Strookman, secretaresse van het Expertisecentrum Endometriose Maastricht UMC+.

Mevrouw Sagis zal een afspraak inplannen op de polikliniek en de patiënte een bevestiging van deze afspraak sturen. Zij bekijkt samen met een van de gynaecologen de verwijsbrief en bepaalt bij welke gynaecoloog patiënte een afspraak krijgt. 

Sluit de enquête