Borstvoeding na een keizersnede

Borstvoeding kan na een keizersnede gegeven worden zodra de toestand van moeder en kind dit toelaten.

Goede voorlichting en het voorbereiden op een eventuele keizersnede is erg belangrijk, zeker als de moeder borstvoeding wil geven.

Borstvoeding na een keizersnede is goed mogelijk. Soms verloopt de start moeizamer en komt de borstvoeding wat later op gang door de narcose en het herstellen van het lichaam na de operatieve ingreep. Het zuigen van de baby aan de borst zorgt ervoor dat de baarmoeder sneller samentrekt. 
De eerste keer aanleggen na een keizersnede kan al op de recovery als de toestand van moeder en kind dit toelaat. Zodra moeder en kind daaraan toe zijn, kan de baby, met hulp van de verpleegkundige en eventueel van haar partner, bloot bij de moeder op de borst worden gelegd. Op die manier kunnen vader, moeder en kind in alle rust echt met elkaar kennis maken. Huidcontact is de allereerste vorm van communicatietussen moeder en kind. Zij leren elkaar lichaam en geur kennen. Voor de baby is dit het allerbeste plekje en hij kan er spelenderwijs oefenen met aan de borst drinken.

Na een sectio heeft een moeder die borstvoeding gaat geven extra zorg nodig. Het samenzijn van moeder en kind wordt in principe niet verstoord. Er wordt gestreefd naar intensief huid op huid contact, meteen na de geboorte van de baby op de OK en daarna op de recovery intensive care en op de kraam afdeling of afdeling Neonatologie.

Dit geldt ook voor de baby’s die op de couveuse afdeling liggen. Lukt het niet op de recovery of intensive care, dan is het goed om de baby op de kraamafdeling of afdeling Neonatologie aan te leggen. Lukt het niet om aan te leggen, start dan met kolven zodra de toestand van de moeder dit mogelijk maakt, liefst binnen 1 tot 6 uur.
Na een keizersnede hebben moeders pijnstillers nodig. De eerste dagen wordt standaard pijnstilling gegeven in de klinische situatie. Hiernaast kan nog medicatie zo nodig volgens afspraak worden gegeven. Attendeer de moeder er op dat de afgesproken medicatie veilig genomen kan worden bij de borstvoeding. Voor houdingen om te voeden en aanlegtechnieken, zie richtlijn 11 en 13.

Sluit de enquête