Richtlijnen voor het stimuleren van borstvoeding

Specifieke voedingsadviezen om de moedermelk te stimuleren zijn niet nodig.

Om borstvoeding te stimuleren zijn een aantal punten van belang:

  • Frequent legen van de borst, bij voorkeur door de baby aan te leggen
  • De moeder neemt voldoende rust, zowel lichamelijk als mentaal
  • Zelfvertrouwen en steun uit de directe omgeving
  • Volwaardige voeding zorgt voor voldoende kracht, om de eisen die het geven van borstvoeding stelt, aan te kunnen.
Voorlichting of advies
  • Zorg voor een volwaardige voeding
  • Drink voldoende 
  • Neem voldoende rust.

In overleg met de lactatiekundige en huisarts kan de moeder starten met medicatie om de borstvoeding te stimuleren.

Sluit de enquête