Tijdstip van de eerste keer aanleggen

De baby wordt binnen één uur na de geboorte voor de eerste keer aangelegd.

Met huid op huidcontact krijgt de baby de tijd om ongestoord bij te komen van de geboorte, bloot tegen moeders huid; afgedroogd en warm toegedekt. Rust is nodig als moeder, vader en baby elkaar voor het eerst ontmoeten. De pasgeboren baby zal na een poosje de oogjes opendoen, kijken en bewegen, kruipen, even rusten, de borst ontdekken, zoeken en happen en tenslotte zuigen en in slaap vallen. Geef dit proces alle ruimte.

Voorlichting of advies
  • Aanleggen binnen één uur na de geboorte (afhankelijk van toestand moeder en kind)
  • Als het voor de moeder niet mogelijk is om direct na de bevalling het kind bloot bij zich te hebben kan ook de vader deze rol overnemen. Wel dit alsnog inhalen met de moeder als dit mogelijk is
  • De moeder legt zelf de baby aan (niet de hulpverlener); de moeder wordt geholpen bij het aanleggen
  • Vermijd het standaard gebruik van tepelhoedjes, deze kunnen een nadelig effect op de zuigtechniek en melkaanmaak hebben 
  • Als ondanks goed aanleggen blijkt dat het kind niet goed kan zuigen, kan lactatiekundige hulp ingeroepen worden.

N.B. Als het om een of andere reden niet gelukt is binnen één uur aan te leggen, moet dit proces opnieuw gestart worden.

Sluit de enquête