Kliniek voortplantingsgeneeskunde

Op 8 maart 2018 vond op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde de ISO certificering plaats. De audit werd uitgevoerd door TÜV Nederland.

De ISO certificering werd uitgevoerd voor de ISO 9001 norm. De ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO staat voor International Standardization Organization, de organisatie die de ISO norm publiceert. In Nederland wordt de norm gepubliceerd door NEN. In 2015 is deze norm vernieuwd.

Onze afdeling heeft zich laten certificeren voor de volgende norm: NEN-EN-ISO 9001:2015

De audit werd succesvol afgerond en met trots ontvingen wij op op 6 april 2018 het behaalde certificaat.

Kwaliteit laboratorium voortplantingsgeneeskunde

De Nederlandse overheid heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen als nationale accreditatie (goedkeurings) instantie. Zij zijn een onafhankelijke stichting die periodiek controleert of wij, als medisch laboratorium, voldoen aan de ISO15189 norm. Dit is een internationaal opgestelde norm die hoge eisen stelt aan de deskundigheid van het personeel, alle procedures die uitgevoerd worden op het laboratorium, het kwaliteitsbeleid, onpartijdigheid, veiligheid en de verbetercultuur.

Sinds 30 april 2014 is het Laboratorium VPG door de RvA NEN-EN-ISO-15189 geaccrediteerd (registratieno. M190).

Sluit de enquête