Wanneer de eiblaasjes groot genoeg zijn, spreekt de arts of echoverpleegkundige met u de punctie af. De puncties vinden altijd in de ochtend plaats. We vragen u om één uur voor aanvang van de punctie bij ons op de afdeling aanwezig te zijn. U mag een licht ontbijt nemen als u voor een punctie komt. U wordt door de verpleegkundige uit de wachtkamer gehaald. Er zijn twee verpleegkundigen die u begeleiden op de dag van de punctie.

Voor de punctie krijgt u uitleg van de verpleegkundige over hoe de punctie in zijn werk gaat, ook controleert de verpleegkundige met u of u de Pregnyl op het juiste tijdstip heeft gespoten. U krijgt een infuus. Indien van toepassing wordt van de man een zaadmonster gevraagd voor de punctie; in principe wordt er altijd een vers zaadmonster gebruikt om de eicellen die bij de punctie verkregen worden te bevruchten.

De punctie vind plaats in de punctiekamer. De verpleegkundige brengt u en uw partner naar de punctiekamer.Indien gewenst mag er ook iemand anders met u mee naar de punctiekamer. De apparatuur in deze kamer kent u van de kamers waarin u echo-controle heeft gehad; de stoel en het echo-apparaat zijn hetzelfde. Echter wordt er bij deze echo een naald langsop geschoven, waarmee we de eiblaasjes aanprikken. Wanneer de punctie gaat beginnen, spuit de arts de pijnmedicatie door het infuus in. Wanneer de medicatie is ingewerkt (binnen 1 minuut), kan de arts starten met het aanprikken van de eiblaasjes.

De vloeistof die uit de eiblaasjes komt, wordt verzameld in buisjes. Deze buisjes worden warm gehouden, zodat de eicellen die in de vloeistof zitten op lichaamstemperatuur blijven. De punctiekamer staat in verbinding met het laboratorium. Eerst wordt één eierstok aangeprikt, waarna de buisjes naar het laboratorium gebracht worden. De analist in het laboratorium gaat dan vast in de vloeistof naar eicellen zoeken. Ondertussen wordt door de arts de tweede eierstok aangeprikt, als ook die blaasjes leeggeprikt zijn gaat ook deze set met buisjes naar het laboratorium en is de punctie klaar. De verpleegkundige zal u, meestal samen met uw partner, begeleiden naar de uitslaapkamer, waar controles bij u worden gedaan.

Wanneer het laboratorium de eicellen uit de vloeistof heeft gehaald, geven zij aan ons door hoeveel eicellen ze gevonden hebben. Dit wordt door de verpleegkundige aan u verteld. Indien van toepassing vertelt de verpleegkundige u of het van tevoren ingeleverde zaad geschikt is voor IVF of ICSI.

Wanneer u zich goed voelt en uw controles zijn goed, mag u ongeveer een uur na de punctie naar huis.

Om het baarmoederslijmvlies voor te bereiden op de terugplaatsing van een embryo, start u ’s avonds met de vaginale Utrogestan® capsules. Deze capsules bevatten het hormoon progesteron. Dit hormoon bereidt het baarmoederslijmvlies voor op de terugplaatsing van een embryo. De dag na de punctie belt de verpleegkundige u om het aantal bevruchte eicellen door te geven.

In sommige gevallen wordt er geen “verse” terugplaatsing gedaan, maar worden de embryo’s ingevroren. U hoeft dan niet te starten met de Utrogestan®. De arts of verpleegkundige zal u hier meer informatie over geven.

U krijgt alle instructies ook op papier mee naar huis, dan kunt u ze nog eens rustig nalezen.

VPG uitslaapkamer
De uitslaapkamer
Sluit de enquête