Het Centrum VPG

Het Centrum VPG bestaat uit de Poli Voortplantingsgeneeskunde, de functieafdeling IVF, Laboratorium IVF en het team Psychosociale Zorg. Wij voeren behandelingen uit zoals IVF (In Vitro Fertilisatie) en ICSI (Intracytoplasmatische Sperma Injectie). Het Centrum VPG is opgericht om mensen zo goed mogelijk te kunnen behandelen door middel van een multidisciplinaire aanpak. 

Wij werken nauw samen met de afdeling Klinische Genetica, de afdeling Urologie en de afdeling Medische Psychologie/Seksuologie. Wij verlenen zorg conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Het Centrum VPG is zeven dagen per week open. Uw eigen behandelend arts is dus niet altijd aanwezig. Wij proberen het echter zo te regelen dat u (in een bepaalde periode) zoveel mogelijk dezelfde artsen ziet. Ieder lid van het team is goed op de hoogte van uw onderzoeken en behandelingen. U krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen. Dit is één van de gynaecologen van het Centrum VPG. De hoofdbehandelaar voert niet zelf de onderzoeken en behandelingen bij u uit, maar is op de achtergrond als supervisor aanwezig. Bij onduidelijkheden of vragen kunt u zich zowel tot uw behandelend arts als tot uw hoofdbehandelaar wenden.

Sluit de enquête