Resultaten IVF behandeling

Resultaten van een IVF-behandeling kunt u in vele boeken, tijdschriften, folders en websites vinden. Het is niet eenvoudig om resultaten van het ene centrum met die van andere centra te vergelijken.

Dat komt op de eerste plaats omdat met ´resultaat´ vaak iets anders bedoeld wordt. Soms wordt een positieve zwangerschapstest bedoeld, soms een doorgaande zwangerschap, of soms de geboorte van een kind.

Op de tweede plaats worden de resultaten niet op eenzelfde manier weergegeven. Soms wordt gesproken over het aantal patiënten met een positieve zwangerschapstest per punctie of over het aantal patiënten met een positieve zwangerschapstest per gestarte stimulatiecyclus, soms over het percentage kinderen dat geboren wordt per behandeling. Deze verschillende manieren van weergeven leidt vanzelfsprekend tot verschillende percentages van succes.

En op de derde plaats zijn IVF-resultaten afhankelijk van veel factoren, de belangrijkste hiervan zijn de leeftijd van de vrouw, de indicatie voor IVF en het al dan niet reeds hebben van kinderen. Ook is de kans bij de eerste poging in het algemeen  hoger dan die van een tweede of derde poging.

Sluit de enquête