Naar het ziekenhuis

Wanneer u door uw huisarts naar ons centrum wordt verwezen vanwege het uitblijven van een zwangerschap, zult u van ons een uitnodiging ontvangen voor een intake. Dit is een intake voor het Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO). Het OFO is een basisonderzoek dat uit verschillende onderzoeken bestaat met als doel het opsporen van stoornissen die het ontstaan van een zwangerschap in de weg kunnen staan. Het OFO kan plaatsvinden wanneer geen zwangerschap is ontstaan binnen één jaar onbeschermd seksueel contact.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de intake ontvangt u vragenlijsten thuis met de vraag deze in te vullen en aan naar ons terug te sturen. Aan de hand van deze vragenlijsten kan de arts uw intake voorbereiden.

Het intakegesprek

De intake bestaat uit verschillende onderdelen, deze vinden allen in dezelfde afspraak plaats. In totaal duurt de intake ongeveer 45 minuten.

  • Tijdens het gesprek wordt gekeken of er redenen zijn waarom er nog geen zwangerschap tot stand is gekomen. De arts zal onder andere vragen stellen over de regelmaat van de menstruaties bij de vrouw, vroegere ziekten en operaties en andere omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw vruchtbaarheid.

  • Er zal bij de vrouw inwendig onderzoek gedaan worden. De arts kan dan kijken of voelen of er afwijkingen zijn aan de baarmoeder of eierstokken. Meestal wordt er ook een uitstrijkje gemaakt.

  • Na het gynaecologisch onderzoek wordt een echoscopisch onderzoek gedaan om te kijken of er afwijkingen zijn aan de baarmoeder of eierstokken en of er eiblaasjes in de eierstok zichtbaar zijn. Dit gebeurt met een inwendige echo.

Verder onderzoek

Aan het einde van de intake krijgt u, indien nodig, formulieren mee voor verder onderzoek. Meer informatie over de mogelijke onderzoeken kunt u vinden onder “diagnostiek man” en “diagnostiek vrouw”. De uitslagen van de onderzoeken worden met u besproken in het uitslaggesprek. Dit vindt ongeveer 3 weken na de intake plaats.

Wanneer uw menstruatiecyclus niet regelmatig of lang  van aard is, kan het zijn dat uw arts u verwijst naar het spreekuur voor cyclusstoornissen. Daar zal de gynaecoloog verder onderzoek doen om de oorzaak van de cyclusstoornis te achterhalen. Het duurt dan langer voordat het uitslag gesprek plaats kan vinden vanwege dit extra onderzoek.

Sluit de enquête