Het intakegesprek

U wordt aangemeld voor IVF/ICSI via het aanmeldformulier, hetgeen is ingevuld door uw verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts of uw gynaecoloog. Nadat de aanmelding bij ons binnen is gekomen, nodigen wij u en uw partner uit voor een intake.

De intake bestaat gewoonlijk uit twee gesprekken, één met de IVF-arts of gynaecoloog en daarna een gesprek bij de IVF-verpleegkundige.

 • Tijdens het intakegesprek bij de arts wordt uw gezondheid in kaart gebracht. Het is voor ons bijvoorbeeld van belang dat we op de hoogte zijn van eventuele aandoeningen en medicatiegebruik. U krijgt van tevoren een vragenlijst thuis gestuurd, die u ter voorbereiding van dit gesprek in dient te vullen en retour te sturen. Zo zorgen we ervoor dat we alle benodigde informatie hebben.

  Daarnaast wordt er bij de vrouw het gynaecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit bestaat meestal uit:

  • Een speculum onderzoek; met behulp van een eendenbek wordt de baarmoedermond bekeken
  • Inwendig voelen naar de baarmoedermond
  • Een inwendige echo om te kijken naar de baarmoeder en de eierstokken.
  • Als het nodig is wordt er ook een uitstrijkje afgenomen.

  Ook geeft de arts tijdens dit gesprek uitleg over de behandeling. U krijgt na het gesprek formulieren mee om bloed te prikken. Meestal wordt het volgende geprikt:
  Voor de vrouw:

  • IJzergehalte in het bloed en de bloeddikte (Hb en Ht)
  • Een hormoon dat ons een idee geeft over de voorraad eicellen die er in de eierstokken aanwezig is (AMH)
  • Een aantal virussen (hepatitis B en C, HIV). Dit omdat wij met uw lichaamsmateriaal in ons laboratorium gaan werken, en er bij besmetting met deze virussen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.

  Voor de man:

  • Een aantal virussen (hepatitis B en C, HIV)

  Van de man wordt tevens een zaadmonster gevraagd om de kwaliteit te beoordelen.

  Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de arts nog aanvullende onderzoeken aanvragen. Drie weken na het intakegesprek met de arts wordt een telefonisch consult ingepland om met u de uitslagen van alle vooronderzoeken te bespreken.

 • Tijdens het gesprek met de IVF-verpleegkundige wordt de planning van uw behandeling besproken, afhankelijk van de wachttijd start deze binnen enkele weken tot maanden. De verpleegkundige legt u ook uit hoe u de medicatie die nodig is voor de behandeling moet gebruiken. Ook meet de verpleegkundige uw bloeddruk.

  Via het document onderaan de pagina kunt u de presentatie die getoond wordt tijdens het consult met de IVF-verpleegkundige raadplegen. Wij proberen zoveel mogelijk de intake gesprekken aaneensluitend plaats te laten vinden. Het kan echter zo zijn dat dit niet mogelijk is, en de intake gesprekken niet op dezelfde dag gepland kunnen worden.

Sluit de enquête