Zorg tijdens de zwangerschap

Follow Up zorgtraject

Vrouwen met een verhoogd risico op zwangerschapsvergiftiging en groeivertraging tijdens de zwangerschap, bieden wij het zorgtraject Follow Up aan. Dit is een aanvulling op de reguliere zwangerschapscontroles. Tijdens uw zwangerschap meten we de aanpassing van uw lichaam aan de zwangerschap en vergelijken dat met de verwachtte veranderingen. U moet daarom dus wel de preconceptionele cardiovasculaire screening hebben gehad. Als de aanpassingen niet volgens verwachting verlopen, loopt u meer risico. Door dit in een vroeg stadium te signaleren, hebben we de mogelijkheid bij te sturen met medicatie. Met deze preventiestrategie halveren we uw risico op problemen.  

De controles vinden plaats bij ongeveer 12, 16, 20 en 30 weken zwangerschap en duren een ochtend. Wij nemen bloed af, meten de bloeddruk herhaaldelijk gedurende 30 minuten en maken een hartecho. Daarnaast krijgt u een obstetrische echo om de groei van het kind te bepalen en de weerstand in de baarmoederslagader te meten. De uitslag volgt dezelfde dag, waarna we met u eventueel een nieuwe behandeling of beleid afspreken. U krijgt dus de behandeling die precies bij u past.

Ook als u niet bij ons in zorg bent, kunt u voor dit onderzoek bij ons terecht. Wij
berichten uw hoofdbehandelaar en adviseren in overleg. U blijft onder behandeling bij uw hoofdbehandelaar.

Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT)

Met de Orale Glucose Tolerantie Test (suikerbelastingtest) sporen we zwangerschapssuiker (diabetes gravidarum) op. Zwangerschapssuiker kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van uzelf en van uw ongeboren kind. Centraal staat een versnelde groei van u kind. Tijdige herkenning is belangrijk, want met een voedingsadvies en soms medicamenteuze behandeling kunnen we de risico’s van diabetes gravidarum aanzienlijk verminderen.

In de ons omringende landen krijgen alle zwangeren een OGTT. In Nederland krijgen alleen vrouwen met een verhoogd risico op diabetes gravidarum de test aangeboden. Uw hulpverlener schat dat risico samen met u in. Als tijdens de zwangerschap blijkt dat uw kind groot is of als u te veel vruchtwater heeft, komt u ook in aanmerking voor een OGTT.

Als de uitslag van OGTT test niet goed is, krijgt u het advies thuis de suikerwaarde regelmatig te controleren. De kans is dan nog altijd groot (50%) dat u met een voedingsadvies goede suikercontrole heeft. Als u niet onder controle van het ziekenhuis valt, kunt u gewoon bij uw verloskundige blijven. Wel houden we vanuit het dagcentrum een vinger aan de pols; iedere maand willen we graag uw suikerwaarden doornemen zodat we zo nodig snel kunnen bijsturen. In dat geval roepen we de hulp van de internist in. Uw kind heeft door de hogere suikerwaarden aanzienlijk meer risico op lage suikerwaarden na de geboorte. Daarom wordt de suikerwaarde de eerste 24 uur na geboorte zorgvuldig door de kinderarts gecontroleerd.

Als u diabetes gravidarum hebt gehad, heeft u een verhoogde kans op suikerziekte als u ouder wordt.   Het is belangrijk dat u daarom jaarlijks uw suiker controleert om suikerziekte uit te sluiten.  

Wat houdt de OGTT in?
De OGTT test beoordeelt hoe de bloedwaarden van glucose veranderen na het drinken van een glucosedrankje. Lees er meer over in de folder Orale Glucose Tolerantie Test.

Sluit de enquête