Implantatie spreekuur

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het Maastricht UMC+ houdt sinds enige tijd een voor Nederland uniek themaspreekuur wanneer de innesteling van het embryo in het baarmoederslijmvlies maar niet wil lukken.

Het Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vruchtbaarheidsproblemen. Daarvoor worden technieken gebruikt als IVF (in vitro fertilisatie oftewel reageerbuisbevruchting) en ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie). Bij deze laatste techniek wordt er voor elke eicel slechts één zaadcel gebruikt. Net als bij IVF worden er via hormoonstimulatie bij de vrouw meerdere eitjes tot rijping gebracht. De zaadcel wordt vervolgens rechtstreeks geïnjecteerd in het plasma van de eicel(len).

Verschillende aspecten
Ondanks het feit dat het Maastricht UMC enkele malen de beste zwangerschapscijfers van Nederland scoorde blijven gemiddeld 40% van de patiënten ongewild kinderloos. Wanneer het terugplaatsen van een embryo na een behandeling met IVF of ICSI herhaaldelijk niet leidt tot een zwangerschap, kunnen patiënten in Maastricht terecht op het nieuwe themaspreekuur Implantatie. Tijdens dat spreekuur wordt ingezoomd op de klinische en wetenschappelijke aspecten van implantatie van een embryo. Precies op het moment waarop een embryo zou moeten innestelen, worden verschillende diagnostische tests verricht naar factoren die van belang zijn bij de innesteling. En niet alleen de medische aspecten worden onderzocht, er is ook oog en oor voor de psychosociale aspecten. IVF- en ICSI-trajecten vragen veel van de wensouders, en als zo’n traject dan ook nog eens niet tot het gewenste resultaat leidt, is dat heel zwaar. Tijdens het themaspreekuur Implantatie is ook voor dat aspect speciale aandacht. IVF-arts Linda Stevens-Brentjens voert de gesprekken met de wensouders. Het spreekuur wordt begeleid door Ron van Golde, gynaecoloog en hoofd van de divisie Voortplantingsgeneeskunde van het Maastricht UMC+.

Wetenschappelijk onderzoek
Omdat nog veel vragen rondom implantatie onbeantwoord zijn, koppelt de implantatie-poli wetenschappelijk onderzoek aan klinische zorg. Zo wordt er middels weefsel- en bloedafnames gekeken naar de rol van geslachtshormonen, afweercellen en de vaginale gezondheid. Van deze drie pijlers wordt gedacht dat ze een belangrijke rol spelen bij de innesteling van het embryo. Tevens is er een samenwerking met experts op het gebied van herhaalde miskramen, omdat het vermoeden bestaat dat aan beide klinische beelden gemeenschappelijke processen ten grondslag liggen.

Bent u patiënt en heeft u vragen over, of interesse in het bezoeken van het implantatie spreekuur? Vraag uw behandelend arts om een verwijzing. Ook wanneer u niet bij het Maastricht UMC+ onder behandeling bent, bent u welkom op dit spreekuur.

Kosten
Het bezoeken van het themaspreekuur implantatie valt onder vergoede zorg. Voor de zorg in het ziekenhuis geldt dat aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Als uw eigen risico nog niet is gebruikt, kunt u dus een rekening krijgen.

Bent u verwijzer en wilt u uw patiënt verwijzen naar het implantatie spreekuur? Lees dan eerst de tekst voor verwijzers, deze vindt u HIER.

Sluit de enquête