Onderzoeken in het MUMC+ tijdens en na de zwangerschap

De afdeling Obstetrie & Gynaecologie doet al vele jaren wetenschappelijk onderzoek om ziektebeelden beter te begrijpen, betere behandelmethoden te ontwikkelen en de efficiëntie en veiligheid van bestaande behandelmethoden te vergroten. De resultaten van die onderzoeken worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke literatuur. Elk onderzoek betekent een klein stapje vooruit naar meer kennis en betere zorg. Wij hopen dat door ons onderzoek, patiënten in de toekomst een betere behandeling kunnen ondergaan, net zoals u nu voordeel heeft van de uitkomst van onderzoek waar uw voorgangers aan meegedaan hebben.

Tijdens uw behandeling kunt u op verschillende momenten voor wetenschappelijk onderzoek benaderd worden. Wij vragen u om de informatie die u krijgt goed door te nemen, zodat u een weloverwogen beslissing ten aanzien van deelname kunt nemen. Uiteraard bent u geheel vrij om te beslissen of u wel of niet mee wilt doen.

Als zwangere kunt u gevraagd worden voor verschillende onderzoeken.

Informatie over landelijk onderzoek op het gebied van fertiliteit, verloskunde en gynaecologie vindt u op de patienteninformatiepagina van het consortium Verloskunde en Gynaecologie (onderzoeksnetwerk van gynaecologen in Nederland).

Via ons Transmuraal Vrouwendagcentrum lopen ook enkele wetenschappelijke onderzoeker waaraan u misschien wilt deelnemen. Voor meer informatie vindt u hier.

Sluit de enquête