Sports or Sofa (SOS)

De Sports or Sofa (SoS) studie onderzoekt het effect van sporten of mindfullness op de ervaren stress van vrouwen met een recente zwangerschapsvergiftiging.

Veel vrouwen ervaren meer stress als zij een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt. Deze stress kan het gevolg zijn van de psychologische naweeën van de problematische zwangerschap, maar kan ook een fysieke oorzaak hebben. Deze stress heeft negatieve invloed op welbevinden, relatie en werk. Stress is meetbaar in haar, maar ook met behulp van vragenlijsten of kantelproef. Vrouwen met een verhoogt stressniveau kunnen deelnemen aan deze studie. De ene groep krijgt mindfullness, de ander groep neemt deel aan een sportinterventie. Na drie maanden worden het stressniveau en het effect op welbevinden en lichamelijke conditie opnieuw gemeten.

Wil u weten of u deel kunt nemen aan de SoS studie? Bel gerust. We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken op 043-387 4145 van 8:00 tot 15:30uur.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar dagcentrum.verloskunde@mumc.nl 

Sluit de enquête