L. Scheepers

Dr. H.C.J. Scheepers

Gynaecoloog-perinatoloog

Aandachtsgebieden

Perinatologie en hoog-risico zwangerschappen

Contact

Secretariaat: 043-3874768

Over

Werkzaam in Maastricht UMC+ sinds juni 2008.

Opleiding

  • Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht
  • Opleiding tot gynaecoloog in Cluster Leiden/Den Haag

Werkervaring als gynaecoloog

  • 2 jaar in Radboud UMC te Nijmegen
  • Maastricht UMC+

Onderzoek

Multicenter Onderzoek naar doelmatigheid zorg via landelijk onderzoeksconsortium.

SIMPLE en FLUXIM:  Implementatieonderzoeken ter verbetering kwaliteit van zorg en richtlijnadherentie: SIMPLE I: optimaal beleid rondom (preventie) keizersnedes, SIMPLE II: evaluatie gebruik van een keuzehulp in de counseling bij vrouwen met een eerdere keizersnede. FLUXIM: onderzoek naar richtlijnadherentie bij vrouwen met een hoog risico op fluxus postpartum door middel van video opnames: ontwikkeling en evaluatie safety checklist.

EXPECT onderzoek en LOQS:  In het kader van een verandering in de organisatie van de verloskundige zorg in Limburg willen we kijken of we betere risicoselectie kunnen doen. Hiervoor willen we predictiemodellen evalueren die risico’s op bepaalde negatieve uitkomsten kunnen voorspellen. Parallel worden samen met vertegenwoordigers van alle gynaecologen en verloskundigen in Limburg zorgpaden ontwikkeld waarin beschreven staat wat er bij bepaalde hogere risico’s zou moeten gebeuren. Het doel is om voor alle vrouwen uniforme zorg te beschrijven en een betere gedeelde verantwoordelijkheid tussen eerste en tweede lijn met voor elke vrouw hopelijk het beste uit twee werelden: aandacht en care in eerste lijn met specifieke extra zorg waar nodig in de tweede lijn.

Onderzoek naar gebruik van Tromboelastrografie in de verloskunde.

Proefschrift:

On oral intake during labour: Leiden, 2001

Wetenschappelijke publicaties

Overzicht van publicaties op Pubmed

Nevenfuncties

  • Voorzitter Perinatale Audit regio Limburg
  • Bestuurslid Verloskundig Onderzoeks consortium
  • Lid Richtlijnen ontwikkeling “Otterloo”groep
Sluit de enquête