Wachtlijst Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

In ons centrum verrichten wij verschillende behandelingen. Grofweg kunnen we dit indelen in de volgende categorieën.

  • SPOED-IVF; hiervoor is geen wachtlijst, u zult altijd zo spoedig mogelijk worden ingepland.
  • Patiënten die voor het eerst een IVF/ICSI behandeling krijgen
  • Patiënten die reeds eerder een IVF/ICSI behandeling in ons centrum gehad hebben en voor een volgende poging worden ingepland
  • Patiënten die voor het eerst een PGT-behandeling krijgen
  • Patiënten die reeds eerder een PGT-behandeling in ons centrum gehad hebben en voor een volgende poging worden ingepland

Voor elke groep kan de wachttijd tot start behandeling anders zijn. De wachtlijst kan soms oplopen door een tijdelijk groter aanbod van patiënten, wij streven ernaar geen wachttijd te hebben ofwel de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Update februari 2024

Actuele wachttijd voor een IVF/ICSI of PGT behandeling

IVF/ICSI:
- Wachttijd tot eerste intake gesprek: 1-2 maanden
- Na de intake duurt het ongeveer 3 weken tot de uitslagen van de ingezette onderzoeken bekend zijn. Zijn deze bekend en goed, dan zal één van onze verpleegkundigen een behandeling met u inplannen. Wachttijd tot eerste behandeling wanneer de uitslagen binnen zijn : 1-2 maanden, veelal afhankelijk van de menstruatiecyclus.

PGT:
Indien genetische voorbereiding nog niet is afgerond:
- Wachttijd kennismakingsgesprek gynaecoloog/IVF arts: 2-3 maanden.

Indien genetische voorbereiding is afgerond:
- Wachttijd startgesprek en verpleegkundige intake: 1-2 maanden.
- Wachttijd tot eerste behandeling: afhankelijk van soort analysetechniek.
        - PCR en NGS-M: 2-3 maanden.
        - NGS-SR en FISH: hiervoor zijn niet iedere maand plekken beschikbaar, dus dit is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid. Maximale wachttijd 3-4 maanden.

In sommige gevallen krijgt u één gecombineerde afspraak in plaats van een los kennismakingsgesprek en een startgesprek. Of dit mogelijk is hangt af van voor welke indicatie er PGT gedaan wordt en of de indicatie bij u of of partner aanwezig is. Onze PGT-planner informeert u hierover.

Sluit de enquête