Diagnostiek van de man

De man wordt gevraagd om zaad in te leveren voor onderzoek, hierbij zijn een aantal zaken van belang.

 • het is belangrijk om in de 2 dagen voorafgaande aan het onderzoek geen zaadlozing te hebben, maar ook niet langer dan 7 dagen te sparen.
 • het zaadmonster kan worden geproduceerd door middel van masturbatie en moet worden opgevangen in het potje dat u van ons meekrijgt. Plotselinge afkoeling is slecht voor het zaad. Houdt het potje vóór de zaadlozing dus een tijdje in de hand, zodat het kan opwarmen.
 • het zaad is het beste te beoordelen als het vers (bij voorkeur binnen twee uur) wordt nagekeken, daarom is het van belang dat het zaadmonster binnen één uur na productie bij ons gebracht wordt. Wanneer het voor u niet mogelijk is om het zaadmonster binnen één uur na productie bij ons af te geven, kunt u ook gebruik maken van de hiervoor bestemde ruimte op onze afdeling om het zaad te produceren.
 • sluit het potje na de zaadlozing meteen goed af. Breng dit vervolgens zonder dat het veel afkoelt naar onze polikliniek. Inleveren kan tussen ’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur op de afgesproken dag.
 • als er een deel van het zaad niet in het potje is terechtgekomen, vermeldt dit dan op het bijbehorende formulier.

Vele gebeurtenissen kunnen de kwaliteit van het zaad ongunstig beïnvloeden. Vertel het aan uw arts bij de polikliniek als u:

 • in de twee maanden vóór het zaadonderzoek koorts hebt gehad,
 • een overgevoeligheidsziekte hebt doorgemaakt (zoals hooikoorts, astma, uitslag, eczeem, allergie),
 • medicijnen hebt gebruikt of nog gebruikt (verpakkingen meebrengen) of als u geopereerd bent onder narcose.

Ook vragen wij u met uw arts bij de polikliniek te bespreken als er andere omstandigheden zijn waardoor de kwaliteit van het zaad slecht zou kunnen zijn (nachtdienst, werkzaamheden bij hoge temperaturen of met giftige stoffen). De uitslag van het zaadonderzoek krijgt u bij het uitslaggesprek.

Praktische zaken betreffende een zaadonderzoek

U bent patiënt

Het aanvraagformulier

 • Indien de aanvraag verloopt via de gynaecoloog/uroloog in het MUMC+: U krijgt een aanvraag formulier met daarop uw identificatie (patiënten sticker) en die van uw partner, indien van toepassing. Het zaadmonster dient vervolgens ingeleverd te worden bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde, op de daarvoor bestemde tijdstippen. U zal bij het inleveren gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Indien de aanvraag verloopt via een huisarts of een andere externe aanvrager: U dient zich met uw verwijsbrief te melden bij het Diagnostisch Centrum van het MUMC+. U ontvangt hier vervolgens uw aanvraagformulier met daarop uw identificatie (patiënten sticker).  Het zaadmonster dient vervolgens ingeleverd te worden bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde, op de daarvoor bestemde tijdstippen. U zal bij het inleveren gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij een bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenplaatje nodig. Bent u niet eerder in het Maastricht UMC+ geweest voor onderzoek of behandeling, laat dan voordat u naar de polikliniek gaat een patiëntenplaatje maken bij de balie van het Bureau Patiëntenregistratie. De balie bevindt zich op niveau 1 op het Poliplein en is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 043-387 68 33. Neemt u hiervoor de gegevens van uw ziektekostenverzekering mee (een verzekeringspasje of polisblad) en een geldig legitimatiebewijs. De medewerkers voeren uw persoonlijke gegevens in en u krijgt direct een patiëntenplaatje mee met daarop uw eigen patiëntnummer.  

Voor openingstijden en de route naar het laboratorium voor het afgeven van het zaadmonster (samen met het ingevulde, van identificatie voorziene aanvraagformulier) klik hier.

U bent verwijzer
Interne verwijzer (MUMC+)
 • Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk en correct in
 • Geef de patiënt een ingevuld aanvraagformulier mee dat voorzien is van identificatie (patiënten sticker)
 • Informeer de patiënt over bovenstaande instructies
Externe verwijzer (o.a. huisarts)
 • Maak een verwijsbrief voor de patiënt met daarin ten minste: Reden voor aanvraag, persoonsgegevens van de patiënt (naam en geboortedatum) en gegevens van de verwijzer  (naam en adresgegevens praktijk, naam verwijzer)
 • Informeer de patiënt over bovenstaande instructies
De uitslag

De uitslag van een zaadonderzoek wordt in de meeste gevallen binnen twee weken door het laboratorium naar de verwijzer gestuurd. Helaas kan op basis van de uitslag van een zaadonderzoek in de meeste gevallen niet met grote zekerheid voorspeld worden of de zaadcellen tot bevruchting in staat zijn. De uitslag geeft alleen een eerste indruk van het bevruchtend vermogen van het zaad van de man. De uitslag kan ook sterk wisselend zijn als het zaadonderzoek vaker wordt uitgevoerd. De kwaliteit van zaad is immers afhankelijk van veel factoren zoals ziekte (koorts), medicijngebruik, roken, temperatuur van de zaadbal, enzovoort.

Documenten met betrekking tot de vruchtbaarheidsonderzoeken bij de man

documenten volgen z.s.m.

Sluit de enquête