Verwijzen naar Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

Algemene informatie

 • Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde verricht geen onderzoek en/of mede-behandeling aan patiënten die elders (in een andere kliniek of ander ziekenhuis, in binnen- of buitenland) onder behandeling zijn, tenzij er sprake is van een situatie waarin medisch noodzakelijke (spoed)zorg nodig is.  
 • Tot de 41e verjaardag van de vrouw starten wij een vruchtbaarheidsbehandeling op. Een behandeling die voor de 41e verjaardag van de vrouw is opgestart, wordt in principe afgemaakt. Ingevroren embryo’s plaatsen wij terug tot de 45e verjaardag van de vrouw.
 • Wij starten alleen een vruchtbaarheidsbehandeling op, indien de BMI van de vrouw onder de 35 is. Is de BMI boven de 35, dan zal eerste het lifestyle programma gevolgd worden. Indien na afloop van dit programma de BMI tot onder de 35 gedaald is, zal de behandeling worden opgestart.
 • Onze kliniek beschikt niet over een spermabank. Het is in het MUMC+ alleen mogelijk om donorzaad te gebruiken van een zogenaamde bekende donor. Dat wil zeggen dat de wensouder(s) zelf de donor aandraagt/aandragen.
De verwijzing

Wanneer u uw patiënt naar onze afdeling verwijst dienen wij een verwijsbrief te ontvangen voor het paar.  De verwijsbrieven kunt u per post, fax of beveiligde e-mail ons doen toekomen. Belangrijk: vermeld in de verwijsbrief van de vrouw de gegevens van haar partner (naam, geboortedatum) en andersom! Anders kan mevrouw en partner niet worden gekoppeld.

Om de verwijzing in behandeling te kunnen nemen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Naam, geboortedatum, geslacht
 • BSN nummer
 • Naam en plaats van huisarts
 • Verzekeringsgegevens
 • Adres
 • Mobiele telefoonnummer van patiënt
 • E-mailadres van patiënt
 • Reden verwijzing
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Uitslagen van evt. verrichte onderzoeken
 • Evt. reeds verrichte behandeling(en)
Verzendgegevens

FAX
Centrum Voortplantingsgeneeskunde: 043-38 773 70

E-mailadres:
centrumvpg@mumc.nl

Postadres:
Centrum Voortplantingsgeneeskunde
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling:
Telefoon: 043 - 387 53 60
Laboratorium voortplantingsgeneeskunde:
Tel: 043 - 387 47 60 (voor verwijzers, niet voor patiënten)

Sluit de enquête