• Gezien het grote aantal patiënten dat door ons behandeld wordt en de beperkte capaciteit van onze afdeling hebben wij een maximum gesteld aan het aantal patiënten per week dat met een nieuwe IVF-poging kan starten. Patiënten worden dus verdeeld over zogenaamde planningsweken met betrekking tot het starten van hun IVF-poging. Dit gebeurt in chronologische volgorde. Wanneer een week “vol” is - dit betekent dat het maximale aantal patiënten voor die week is bereikt - kan de start van de behandeling voor u pas in de week daaropvolgend plaatsvinden. Wanneer u een planningsweek gekregen hebt (bijvoorbeeld planningsweek 20) betekent dat dat u in week 20 begint met de FSH-injecties.

 • We nemen planningsweek 20 als voorbeeld.

  • Als u planningsweek 20 gekregen hebt, betekent dat dat u op maandag of dinsdag in week 20 voor de zogenaamde startecho naar het ziekenhuis komt. Op dat moment hebt u 11-14 dagen Decapeptyl gespoten en moet door middel van een echo beoordeeld worden of de Decapeptyl uw natuurlijke cyclus goed heeft onderdrukt. Als dit het geval is, dan mag u op woensdag in week 20 beginnen met de FSH-injecties. Een uitzondering hierop vormen de patiënten die voor een zogenaamde IVF behandeling met PGD (Pre-implantatie Genetische Diagnostiek) komen. Deze patiënten worden altijd op de maandag in hun planningsweek gezien voor de startecho en, indien daarbij geen bijzonderheden gezien worden, starten ook op diezelfde maandag met de FSH-injecties. LET OP: Begin nooit op eigen initiatief met de FSH-injecties vóórdat deze startecho is gemaakt!
  • De volgende echo wordt gemaakt op de 8e dag dat u FSH gebruikt. Dit is altijd op een woensdag in de week ná de week waarin de startecho is gemaakt (in dit geval dus de woensdag in week 21). Voor PGD-patiënten valt deze afspraak op de eerstvolgende maandag na de startecho, omdat zij op maandag starten met de FSH-injecties.
  • Op onze afdeling wordt een vast schema gehanteerd voor het maken van echo’s tijdens de stimulatiefase. Dit houdt in dat alle echo’s vanaf de startecho op maandag, woensdag en vrijdag gemaakt zullen worden in de ochtend tussen 8:15 en 12:00 uur. Aangezien u op woensdag in week 21 komt voor de eerste echo na het starten van de FSH, zal de volgende echo plaatsvinden op vrijdag in week 21 en de daaropvolgende echo op maandag in week 22 (zie tijdbalk). Dit gebeurt net zo lang totdat de follikels groot genoeg zijn (16-20 mm), hoe lang dit duurt is echter voor iedere individuele vrouw verschillend. Het kan dus zijn dat u vaker of minder vaak moet komen voor een echo dan hier beneden staat aangegeven! Van de dagen maandag, woensdag en vrijdag wordt in principe niet afgeweken, dus wij zouden u willen vragen om hier rekening mee te houden.
  1. U wordt aangemeld voor IVF/ICSI via het aanmeldformulier, hetgeen is ingevuld door uw verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts of uw gynaecoloog.
  2. U wordt binnen 2 maanden uitgenodigd voor een intakegesprek bij de gynaecoloog of IVF-arts en een consult bij de IVF-verpleegkundige (via het document onderaan de pagina kunt u de presentatie die getoond wordt tijdens het consult met de IVF-verpleegkundige raadplegen).
  3. Tijdens het gesprek met de IVF-verpleegkundige wordt de planning van uw IVF behandeling besproken, afhankelijk van de wachttijd start deze binnen enkele weken tot maanden.
  4. De start van de IVF-behandeling begint met het gebruik van de anticonceptiepil waarvan u minimaal 1 strip van 21 tabletten moet slikken.
  5. U heeft bij de planning te horen gekregen wanneer u moet starten met de eerste injecties welke uw hormoonhuishouding zullen onderdrukken.
  6. Na gemiddeld 12 dagen injecteren komt u voor een uitgangsecho en wordt bepaald of u mag starten met de hormooninjecties. Vanaf dat moment moet u dus 2 injecties per dag zetten.
  7. Na gemiddeld 10 tot 14 dagen hormooninjecties zal de eicelpunctie plaatsvinden.
  8. 2 of 3 dagen na de eicelpunctie vindt de embryo terugplaatsing plaats.
  9. Na de terugplaatsing worden resterende embryo´s van voldoende kwaliteit ingevroren.
  10. 2 weken na de embryo terugplaatsing mag u thuis een zwangerschapstest doen. De uitslag belt u door naar het telefonisch spreekuur van de verpleegkundige.
  11. Indien de zwangerschapstest positief is, wordt er een zwangerschapsecho gepland, waarbij u formulieren betreffende de Follow Up zult meekrijgen. Wij vragen u om deze formulieren in te vullen en te retourneren. Meer hierover kan u lezen in de rubriek ´Onderzoek Follow Up´.
  Indien de zwangerschapstest negatief is en er zijn nog ingevroren embryo´s aanwezig:
  1. U wordt aangemeld voor een terugplaatsing met ingevroren embryo´s. Soms kunt u meteen de behandeling opstarten voor een terugplaatsing met een ingevroren embryo. Echter kan het zo zijn, dat u op advies van uw behandelend arts één of meerdere menstruele cycli af moet wachten alvorens u verder kunt met de behandeling. De wachttijd kan soms oplopen vanwege een tijdelijk groter aanbod aan patiënten.
  2. Vanaf de 2e dag van uw menstruatie start u met tabletten, Progynova. Na gemiddeld 2 weken stimulatie met medicijnen komt u voor een echo. Indien deze echo goed is, wordt er een embryo terugplaatsing gepland in de daarop volgende week. Uw arts zal u vertellen wanneer u moet starten met de Utrogestan capsules.
  3. 2 weken na de terugplaatsing van een ingevroren embryo mag u thuis een zwangerschapstest doen.
  4. Indien de zwangerschapstest positief is, wordt er een zwangerschapsecho gepland, waarbij u formulieren betreffende de Follow Up zult meekrijgen. Wij vragen u om deze formulieren in te vullen en te retourneren. Meer hierover kan u lezen in de rubriek ´Onderzoek Follow Up´.
  Indien de zwangerschapstest negatief is en er zijn GEEN ingevroren embryo´s (meer) aanwezig:
  1. U mag bij de menstruatie (na de terugplaatsing van een vers of ingevroren embryo) direct starten met de pil op de derde dag van de cyclus, zodat u kunt instromen voor een nieuwe behandeling.
  2. De daadwerkelijke start van de hormoonstimulatie vindt later plaats, afhankelijk van de wachttijd op dat moment.

  Via het dit document kunt u de presentatie raadplegen die getoond wordt tijdens het consult met de IVF-verpleegkundige.

Sluit de enquête