• U krijgt een infuus. De arts zal u intraveneus Alfentanil (Rapifen®) toedienen. Wanneer deze is ingewerkt (binnen 1 minuut), zal de arts beginnen met de punctie.

  • Nee, dit wordt in ons ziekenhuis niet gedaan omdat de logistieke bezwaren te groot zijn. Er moet namelijk precies op het goede tijdstip een operatiekamer en een anaesthesist beschikbaar zijn. Vanwege de precieze timing van de eicelpunctie is dit praktisch gezien niet mogelijk. Bovendien zijn er aan een algehele narcose veel meer risico’s verbonden dan aan het soort verdoving dat op dit moment gegeven wordt op onze IVF-afdeling.

  • Nee. De dagen waarop een punctie kan worden afgesproken zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

  • Dit is heel moeilijk op voorhand aan te geven en hangt af van de groeisnelheid van de follikels. Deze is voor iedere individuele vrouw verschillend. Bij de ene vrouw zullen de follikels na 1 week FSH-gebruik al groot genoeg zijn, bij de andere kan het wel 3 weken duren. Gemiddeld genomen duurt het bij de meeste vrouwen ongeveer 2 weken voordat er een punctie kan worden afgesproken. Het is echter onmogelijk om voor iedereen al na 1 week te voorspellen wanneer de follikels groot genoeg zullen zijn en op welke dag de punctie dus zal plaatsvinden. Dat is meestal pas vrij kort voordat de punctie wordt afgesproken bekend. Als u planningsweek 20 hebt zal de punctie waarschijnlijk in week 22 plaatsvinden, maar dat zou ook best week 21 of 23 kunnen zijn. Ook hiermee wordt u geacht rekening te houden.

  • Gemiddeld zal 50% van de eicellen bevrucht blijken te zijn. Bijvoorbeeld: als er bij de punctie 8 eicellen gevonden zijn, zullen daarvan gemiddeld 4 bevrucht worden. Dit percentage kan bij ieder individueel paar verschillen. We spreken van een abnormaal lage bevruchting wanneer < 20% van de eicellen bevrucht worden. Ook komt het soms voor dat er tussen alle eicellen een aantal onrijpe eicellen blijken te zijn. Onrijpe eicellen kunnen sowieso niet bevrucht worden. De kans dat er helemaal geen bevruchting is, is zeer klein maar toch komt dit af en toe voor. 

Sluit de enquête