Invriezen

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde is een weefselinstelling.

 • Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt de mogelijkheid tot het invriezen van zaadcellen.

  De meest voorkomende redenen om zaadcellen te laten invriezen zijn:

  • Medische behandelingen die kunnen resulteren in een tijdelijke of blijvende sterk verminderde vruchtbaarheid, zoals chemotherapie of bestraling
  • Het opnieuw en spontaan ondoorgankelijk worden van zaadleiders na een hersteloperatie na sterilisatie
  • Voorafgaande aan een IVF/ICSI-behandeling, vanwege de reden dat het voor de mannelijke partner (mogelijk) onmogelijk is om zaad te produceren op de dag van de eicel punctie

  Niet alle zaad is geschikt om in te vriezen. Daarom wordt een klein deel van het zaadmonster eerst onderzocht. Als het zaad van voldoende kwaliteit lijkt te zijn om in te vriezen, wordt het gemengd met een cryoprotectant. Dit is een vloeistof die zoveel mogelijk voorkomt dat het materiaal beschadigd wordt door het invriezen en het ontdooien. Vervolgens wordt het zaad opgezogen in rietjes. De rietjes worden voorzien van een etiket met daarop uw persoonsgegevens zodat verwisseling uitgesloten is. Daarna worden ze ingevroren en in vloeibare stikstof bewaard. Indien mogelijk wordt er maximaal drie keer zaad ingevroren, dit om voldoende voorraad te hebben voor eventuele latere vruchtbaarheidsbehandelingen.

  In verband met de veiligheid van het van het opgeslagen materiaal worden alle patiënten onderzocht op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals AIDS (HIV) en hepatitis. Zolang de uitslag van deze onderzoeken nog niet bekend zijn worden de rietjes opgeslagen in quarantaine-vaten.

  We sluiten met u een overeenkomst af waarin de voorwaarden voor het bewaren van zaadcellen beschreven staat. Indien u de overeenkomst betreffende uw ingevroren zaadcellen wenst te beëindigen of te verlengen, dan kan dit via onderstaand document. 

 • Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt de mogelijkheid tot het invriezen van eicellen. Het invriezen van embryo’s gebeurt door middel van een invriesprocedure waarbij de temperatuur ultra snel afneemt (vitrificatie). 

  Tijdens een IVF/ICSI-behandeling ontstaan vaak meerdere embryo´s. Om de kans op meerlingzwangerschappen zo laag mogelijk te houden worden er echter slechts 1 of 2 embryo´s teruggeplaatst in de baarmoeder. De resterende embryo´s worden ingevroren, mits ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De ingevroren embryo´s kunnen dan op een later tijdstip gebruikt worden, bijvoorbeeld als de terugplaatsing van de IVF/ICSI-behandeling waaruit ze ontstonden niet tot een zwangerschap heeft geleid of bij de wens voor een volgend kind.

  Embryo´s die voor invriezen in aanmerking komen, worden eerst ondergedompeld in een beschermende vloeistof (cryoprotectant) die zoveel mogelijk voorkomt dat het embryo beschadigd wordt door het invriezen en het ontdooien. Vervolgens worden de embryo’s opgezogen in rietjes. De rietjes worden voorzien van een etiket met daarop uw persoonsgegevens zodat verwisseling uitgesloten is. Daarna worden ze ingevroren en in vloeibare stikstof bewaard.

  In verband met de veiligheid van het opgeslagen materiaal worden alle patiënten onderzocht op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals AIDS (HIV) en hepatitis. Zolang de uitslag van deze onderzoeken nog niet bekend zijn worden de rietjes opgeslagen in quarantaine-vaten.

  We sluiten met u een overeenkomst af waarin de voorwaarden voor het bewaren van embryo´s beschreven staat. Indien u de overeenkomst betreffende uw ingevroren embryo´s wenst te beëindigen of te verlengen, dan kan dit via onderstaand document. Hierop kunt u ook aangeven wat u wilt dat er met uw embryo's gebeurd indien u de overeenkomst wilt beëindigen; vernietigen of af staan voor wetenschappelijk onderzoek. Op onze pagina over wetenschappelijk onderzoek (klik hier) en in de brochure hieronder vindt u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek met embryo's.

 • Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt de mogelijkheid tot het invriezen van eicellen. Het invriezen van eicellen gebeurt door middel van een invriesprocedure waarbij de temperatuur ultra snel afneemt (vitrificatie). Het invriezen van eicellen kan plaatsvinden op basis van zowel een medische indicatie als een sociale indicatie. De toestemming voor het invriezen van eicellen bij een sociale indicatie zal pas plaatsvinden na beoordeling van elke individuele casus.

  Medische indicatie kan zijn:

  • Onvoldoende kwaliteit van het semen (geen bewegende spermatozoa aanwezig) op het moment van de eicelpunctie
  • Voorafgaand aan een voor de ovaria (eierstokken) mogelijk schadelijke behandeling (bv. chemo- of radiotherapie)

  Sociale indicatie kan zijn:

  • Persoonlijke redenen
  • Maatschappelijke omstandigheden 

  In verband met de veiligheid van het opgeslagen materiaal worden alle patiënten onderzocht op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals AIDS (HIV) en hepatitis. Zolang de uitslag van deze onderzoeken nog niet bekend zijn worden de rietjes opgeslagen in quarantaine-vaten.

  We sluiten met u een overeenkomst af waarin de voorwaarden voor het bewaren van eicellen beschreven staat. Indien u de overeenkomst betreffende uw ingevroren eicellen wenst te beëindigen of te verlengen, dan kan dit via onderstaand document. Hierop kunt u ook aangeven wat u wilt dat er met uw eicellen gebeurd indien u de overeenkomst wilt beëindigen; vernietigen of af staan voor wetenschappelijk onderzoek. Op onze pagina over wetenschappelijk onderzoek (klik hier) en in de brochure hieronder vindt u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek met eicellen.

 • Wilt u ingevroren zaadcellen of embryo's beschikbaar stellen aan uw partner wanneer u komt te overlijden? Vul dan samen de toestemmingsverklaring in en lever deze in bij de balie van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Dan zorgen wij dat deze toestemmingsverklaring bij uw dossier gevoegd wordt.

  Wanneer de situatie zich daadwerkelijk voordoet en uw partner wenst het ingevroren materiaal te gebruiken, dan kan dit worden aangevraagd. Er zal hierover besluitvorming volgen vanuit het Centrum. Één van de noodzakelijke voorwaarden is de aanwezigheid van een toestemmingsverklaring. Of een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd, hangt van meerdere factoren af. Echter, in afwezigheid van een toestemmingsverklaring zal het verzoek niet gehonoreerd worden.

Weefselinstelling VPG
Cryopreservatie, oftewel invriezen
Sluit de enquête