IUI in natuurlijke cyclus

Wanneer u bij ons het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (OFO) heeft doorlopen, kan het zijn dat uw arts IUI in de natuurlijke cyclus als behandeling adviseert. Dit is zo wanneer er uit het OFO, behalve een verminderde zaadkwaliteit, geen afwijkingen zijn gevonden.

Bij het OFO is gekeken naar de kwaliteit van het zaad van de man. Deze is grofweg in drie categorieën in te delen;

  • normale zaadkwaliteit
  • mild of matig verminderde zaadkwaliteit
  • ernstig verminderde zaadkwaliteit

Wanneer blijkt dat er een verminderde zaadkwaliteit aanwezig is, is een behandeling aangewezen. Welke behandeling de voorkeur heeft, hangt af van de precieze kwaliteit van het zaad.

Wanneer komt u in aanmerking voor IUI in de natuurlijke cyclus?

Wanneer de vrouw een regelmatige cyclus heeft en daarbij de zaadkwaliteit mild of matig verminderd is, kan IUI in de natuurlijke cyclus de kans op zwangerschap verhogen. Wanneer de zaadkwaliteit ernstig verminderd is heeft IUI geen toegevoegde waarde, in dat geval is ICSI de aangewezen behandeling.

De behandeling

Voor een IUI wordt het zaadmonster dat door de man wordt ingeleverd bewerkt in het laboratorium. Hierbij blijven uiteindelijk de meest beweeglijke zaadcellen over. Goed bewegende zaadcellen hebben de meeste kans om een eicel te bevruchten.

Om te zorgen voor de meest optimale zwangerschapskans, dient het zaad op het juiste moment in de baarmoeder te worden gebracht. Dit moment ligt rondom de ovulatie (eisprong), dan is de kans het grootst dat de eicel bevrucht raakt en er een zwangerschap kan ontstaan.

De eisprong van de vrouw wordt met behulp van echo’s en/of ovulatietesten gevonden. Wanneer duidelijk is op welk moment de eisprong gaat zijn, wordt de IUI afgesproken.

Op de dag van de IUI levert de man in de ochtend, tussen 8:00 en 9:00 uur, een zaadmonster in bij ons laboratorium. (Let op: wanneer de IUI in het weekend of op een feestdag valt, spreekt de arts met u het tijdstip van inleveren af) Rond het middaguur wordt de IUI verricht. Met een spreider wordt de baarmoedermond in beeld gebracht, het opgewerkte zaad wordt dan middels een dun slangetje in de baarmoeder van de vrouw gebracht. Een IUI is een pijnloze behandeling. Na de IUI blijft u nog even liggen, daarna mag u naar huis.

Twee weken na de inseminatie mag u een zwangerschapstest doen.

Hieronder kunt u de patiënteninformatiefolder over IUI in de natuurlijke cyclus bekijken.

Sluit de enquête