De zwangerschapstest

Na de embryo terugplaatsing mag u thuis een zwangerschapstest doen. De testdatum hoort u van de arts die de plaatsing doet. De uitslag geeft u ons via de Beter Dichtbij App door.

Vermeld in het berichtje:

  • de uitslag van de test, en
  • de naam van de apotheek in uw eigen woonplaats waar recepten naartoe gestuurd kunnen worden.

Indien de zwangerschapstest positief is, wordt er een zwangerschapsecho gepland, waarbij u formulieren betreffende de Follow-Up zult meekrijgen. Wij vragen u om deze formulieren in te vullen en te retourneren. Meer hierover kunt u lezen in de rubriek ´Wetenschappelijk onderzoek, Follow-Up´.

Indien de zwangerschapstest negatief is en er zijn één of meer ingevroren embryo´s aanwezig:
Meer informatie hierover vind u bij het kopje “Ingevroren embryo('s)”.

Indien de zwangerschapstest negatief is en er zijn géén ingevroren embryo´s aanwezig:
Wanneer u ingepland gaat worden voor een volgende poging, mag u op de derde dag van de menstruatie starten met de pil, zodat u kunt instromen voor een nieuwe behandeling. De daadwerkelijke start van de hormoonstimulatie vindt later plaats, afhankelijk van de wachttijd op dat moment.

Door de corona crisis is de planning voor het terugplaatsen van ingevroren embryo's de afgelopen en komende periode erg vol. Het kan dus zo zijn dat, wanneer u belt om te starten met een behandeling hiervoor, u niet meteen ingepland kunt worden. We kijken op dat moment samen met u hoe we u het beste in kunnen plannen op een later moment.

Sluit de enquête