Rekening / Declaratie / Subsidie KID

Indien u verwezen bent naar het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het Maastricht UMC+ voor een vruchtbaarheidsonderzoek of een vruchtbaarheidsbehandeling, dan zal u een zogenaamde DBC-code krijgen. Deze DBC-code staat voor het zorgproduct dat u ontvangt en dat het Maastricht UMC+ bij uw ziektekostenverzekering declareert.

Wij verlenen zorgproducten aan zowel de vrouw als de man. Er zal dus bij uw beider ziektekostenverzekeringen (een) declaratie(s) ingediend worden. De duur van een zorgproduct is afhankelijk van het soort onderzoek of behandeling. Indien een zorgproduct gestart is in het ene kalenderjaar en afgesloten wordt in het volgende kalenderjaar, dan zal de declaratie gelden voor het kalenderjaar waarin het zorgproduct gestart is.

Voor de vrouw geldt dat er tenminste een eenmalig zorgproduct geleverd wordt, te weten de intake – waarin de door de vrouw ingevulde vragenlijst wordt doorgenomen – met een gynaecologisch onderzoek en een bloedonderzoek (“oriënterend fertiliteitsonderzoek”). Indien er daarna een vruchtbaarheidsbehandeling nodig is, dan worden er ook andere zorgproducten geleverd, zoals een “basale vruchtbaarheidsbehandeling” of een “gespecialiseerde vruchtbaarheidsbehandeling”. Eventuele medicatie valt niet binnen een zorgproduct, maar wordt via de apotheek bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

Voor de man geldt over het algemeen dat er een eenmalig zorgproduct geleverd wordt, te weten de intake – waarin de door de man ingevulde vragenlijst wordt doorgenomen – en een zaadonderzoek (“oriënterend fertiliteitsonderzoek”). Mocht er meer dan drie maanden hierna nog aanvullend (bloed)onderzoek voor een voorgenomen reageerbuisbehandeling plaatsvinden, dan geldt dit laatste als een apart / tweede zorgproduct.

Het zorgproduct “oriënterend fertiliteitsonderzoek” start bij beiden op de dag van de intake. Ook als er in individuele gevallen minder zorg verleend wordt c.q. hoeft te worden dan hierboven beschreven (bijvoorbeeld de man laat geen zaadonderzoek verrichten), dan zal toch het zorgproduct “oriënterend fertiliteitsonderzoek” gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering.

In een aantal gevallen betaalt u zelf (een deel van) de behandeling. Deze eigen betaling heeft bijvoorbeeld betrekking op uw jaarlijkse eigen risico. Volgens de Zorgverzekeringswet hoort bij de basisverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder. Daardoor betaalt u jaarlijks een deel van de ontvangen zorg zelf. Het verplicht eigen risico is voor 2021 vastgesteld op € 385 per jaar, -. Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500, - per jaar. U krijgt dan van uw zorgverzekeraar korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. U betaalt dan jaarlijks dus wel maximaal € 885, - van de eerste zorgkosten zelf. Meer informatie over de zorgkosten en eigen kosten vindt u op mumc.nl

 • KID-behandelingen bij vrouwen zonder mannelijke partner worden vergoed vanuit de subsidieregeling óf door de zorgverzekeraar. Als het oriënterend fertiliteitsonderzoek geen bijzonderheden laat zien, dan is er geen medische indicatie en worden de KID-behandelingen met intra-uteriene inseminatie vergoed vanuit de subsidieregeling; wel moet u dan een eigen bijdrage van € 192,50 per jaar betalen, het ziekenhuis stuurt u hiervoor een factuur. Als het oriënterend fertiliteitsonderzoek aanleiding geeft tot extra onderzoeken of extra poli-afspraken, dan is er wel een medische indicatie en worden de KID-behandelingen met intra-uteriene inseminatie vergoed door de zorgverzekeraar; wel moet u er rekening mee houden dat jaarlijks uw eigen risico eerst zal worden aangesproken. KID-behandelingen met IVF of ICSI worden vergoed door de zorgverzekeraar.

  Indien u vragen hebt over uw rekening / declaratie, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën & Informatievoorziening van het Maastricht UMC+, bereikbaar via telefoonnummer 043-3876543.

  Vanuit de basisverzekering worden er drie IVF/ICSI pogingen per doorgaande zwangerschap vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt tot een leeftijd van 43 jaar (van de vrouw). Onder een doorgaande zwangerschap wordt verstaan: een zwangerschap van 12 weken of langer. Wij declareren de kosten voor deze behandelingen direct bij uw zorgverzekeraar.

 • In sommige gevallen krijgt u van ons een voorschotnota. Deze dient betaald te zijn vóór start van de behandeling. Dit is in het geval van:

  • Een 4e of 5e IVF/ICSI poging
  • Een 4e of 5e PGT poging
  • Een IVF/ICSI poging met eiceldonatie
  • Het invriezen van eicellen zonder medische indicatie
  • Elke behandeling, indien u geen Nederlandse zorgverzekeraar heeft

  Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kan het zo zijn dat u de behandeling vergoed krijgt. U kunt dan deze nota bij uw verzekeraar indienen.
  Het kan zijn dat uw verzekeraar vraagt om een bewijzend schrijven vanuit onze afdeling dat de behandeling medisch zinvol wordt geacht. Indien uw verzekeraar hierom vraagt kunt u dit aan ons aangeven.

Sluit de enquête