Vruchtbaarheid

Als een spontane zwangerschap na een jaar regelmatige geslachtsgemeenschap zonder voorbehoedsmiddel uitblijft, is er sprake van ongewenste kinderloosheid. Bij veel paren is er sprake van verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit), bij een kleiner aantal paren gaat het om absolute onvruchtbaarheid (steriliteit of infertiliteit).

De oorzaken van vruchtbaarheidsstoornissen kunnen zowel bij de man als bij de vrouw liggen. Of in de combinatie, als u beiden verminderd vruchtbaar bent. Soms is er medisch gezien geen verklaring waarom u niet zwanger wordt, we spreken dan over onverklaarbare vruchtbaarheidsstoornissen.

Specialisten in het Centrum Voortplantingsgeneeskunde onderzoeken de oorzaken van het niet zwanger worden. Op basis van de resultaten van de vruchtbaarheidsonderzoeken, berekenen wij de kans dat u binnen een jaar alsnog op natuurlijk wijze zwanger wordt. In overleg met u en afhankelijk van uw specifieke situatie bepalen we of de vruchtbaarheidsbehandeling direct start of dat u nog even afwacht.

Sluit de enquête