Cardiovasculair Risico Management (CVRM)

De kans op hart en vaatziekte na zwangerschapsvergiftiging is aanzienlijk verhoogd. Hoge bloeddruk is een centrale speler in de voortijdige ontwikkeling van hart- en vaatziekten, maar andere hart- en vaat risicofactoren spelen natuurlijk ook een rol. Gezond ouder worden betekent preventie van problemen. Het vroegtijdig vast stellen van persoonlijke risicofactoren, haar gevolgen en tijdige passende actie is de insteek van het CardioVasculair Risico Management (CVRM) zorgpad.

Tijdens het CVRM-onderzoek, dat één ochtend in beslag neemt, kijken we naar uw bloeddruk, hart en vaten, nierfunctie en stofwisseling van suiker en vetten. Het gaat daarbij om risicofactoren en functieverlies. Zo nodig volgt een passend behandeladvies waarbij uw uw leefstijl en voeding aanpast. Soms is medicatie verstandig. De insteek is preventie. Met name functieverlies zonder ziekteverschijnselen heeft onze aandacht, omdat we dan waarschijnlijk nog op tijd zijn om ziekte te voorkomen.

Het CVRM-zorgpad is nu nog onderdeel van gesubsidieerd onderzoek; de Queen of Hearts studie (QoH). Als die studie is afgesloten, of als u al mee hebt gedaan aan de QoH studie, gaat het verder als regulier CVRM zorgpad.

Sluit de enquête