Miskraam

Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap (tot 20 weken). Vaak gaat het verlies gepaard met klachten zoals bloedverlies of pijn. Het komt soms ook voor dat er geen klachten zijn.

Als u een miskraam krijgt, kunt in overleg met uw arts: 
  • afwachten tot uw lichaam het vruchtje vanzelf afstoot;
  • medicijnen gebruiken die zorgen dat het vruchtje sneller wordt afgestoten;
  • het vruchtje met een operatie (curettage) laten weghalen.
Neem altijd contact op met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog als u:
  • Hevige pijn ervaart
  • koorts hebt (hoger dan 38 graden)

Neem met spoed contact op als u hevig bloed, duizelig bent of het gevoel hebt dat u gaat flauwvallen. Kijk voor meer informatie op de website van de Gynaecoloog.

Sluit de enquête